Zatravljivanje vinograda - da ili ne?

        Sam naslov nije baš najidealniji za ozelenjelo tlo vinograda, jar trave nisu pogodna zajednica za suživot s vinovom lozom. Vinova loza najbolje podnosi luguminozna i mješavinu sjemena plemenitih trava. Zatravljivanje vinograda je staro kao i kultura vinove loze, ali u različitim oblicima. Tek u novije vrijeme zatravljivanje vinograda preporučuje se za održavanje tla u vinogradima. Međutim, struka je još uvijek podjeljenja oko zatravljivanja vinograda zbog nedovoljno proučenog sustava i da dalje treba raditi na stadandizaciji travnih zajednica u suživotu s vinovom lozom. Tijekom posljednjeg desetljeća aktivno se radilo na istraživanjuove problematike i dokazane su značajne prednosti zatravljivanja tla. Teška glinasta tla i kamenita područjasušnih predjela ne preporučuje se tlo ozeljeneti. Ozelenjavanje nalazi opravdanja na strmim vinogradskim terenima i na terasama, zeleni pokrov sprječava eroziju tla, a pokošena trava (organska masa) sprječava isparavanje vlage, i ta organska masa nadomještava stajski gnoj u vinogradu. Kosidbom dugi niz godina stvara se travni humus i pojava biljnih bolesti, napose trulež grožđa je smanjen.

        Mladi vinograd se na preporučuje zatravniti do šeste godine oduzimanja dijela vlage i hrane travnih kultura. Prednosti zatravljivanja su još: sprječava se zamaranje i siromašenje tla, povećava se otpornost na niske zimske kulture, bolji razvoj korjenova sustava loze u tlu, poboljšanje mikrobioloških svojstava tla, povećava mogućnost usvajanja vode i .povećava se kapacitet za zrak. Kao popratna negativnost uočena je veća otpornost na makrofaunu i to na voluharice. Godišnje napravimo 2-5 otkosa i uklanjamo nepoželjnu korovsku foru. Gotovo najveća prednost je nepotrebna primjena dušika u hranidbi vinove loze, jer se mineralizacijom i fiksacijom u potpunosti osiguravaju potrebe vinove loze za dušikom.

        Zatravljivanje obavljeno kulturama trava i leptinjača i nekim drugim vrstama, koje ne ometaju rast i razvoj vinove loze. Kultivari moraju biti otporni na gaženje, prohod traktora i čestu kosidbu. Dakle, sijemo kultivirane koji vriježma i korijenjem oblikuju čvrst busen. Prema dr. Zvonimiru Štafi, predložene su četiri osnovne smjese prema nagibu i teksturi tla:
  • Smjesa br. 1: Nagib oko 10%, tlo ilovasto, svježe
  • Smjesa br. 2: Nagib oko 10 - 15%, eventualno veći, tlo ilovasto, pjeskovito svježe do umjereno suho
  • Smjesa br. 3: Nagib oko 10 - 20%, tlo pjeskovito ilovasto, umjereno suho
  • Smjesa br. 4: Nagib oko 20 - 25%, tlo pjeskovito ilovasto, suho do vrlo suho

        Priprema tla za sjetvu treba biti pravilno obavljena, tako da sjeme dospije do 2,5 cm dubine zemlje. Laganim valjkom posijanu površinu treba povaljati. Kod kosidbe trebanmo paziti da trava ne naraste suviše velika i da ima veliku masu, jer će poslije kosidbe djelomice propasti tratina pod velikom količinom mase trave.

Tablica 1.  NAGIB OKO 10% ILOVASTO, SVJEŽE
Smjesa br. 1
Sjemena
[kg/ha]
Vrsta trave:
Agrostis vulgaris ili tenis - BIJELA ROSULJA1,0
Festuca rubra ssp fallax - CRVENA VLASULJA10,0
Lolium perenne (sorta Naki) - ENGLESKI LJULJ11,0
Poa pratensis (sorta Merion ili Baron) - LIVADNA VLASULJA3,0
Ukupno:25,0
Lepirnjače (DJETELINE):
Lotus corniculatus ili temifolius - SMILJKITA ROŠKASTA3,0
Trifolium repens (sitilisni) (sorta Milka) - BIJELA DJETELINA6,0
Ukupno:9,0
Sveukupno:34,0

Tablica 2. NAGIB OKO 10-15%, EVENTUALNO VEÆI.
TLO ILOVASTO, PJESKOVITO SVJEŽE DO
UMJERENO SUHO
Smjesa br. 2
Sjemena
kg/ha
Vrsta trave:
Agrostis vulgaris - BIJELA ROSULJA1,5
Dactylis glomerata (patuljaste ili niske sorte) - KLUPČASTA OŠTRICA10,0
Festuca rubra ssp fallax - CRVENA VLASULJA10,0
Poa pratensis (sorta Merion ili Baron) - LIVADNA VLASULJA6,0
Ukupno:27,5
Lepirnjače (DJETELINE):
Lotus corniculatus ili temifolius - SMILJKITA ROŠKASTA3,0
Trifolium repens (sitilisni) (sorta Milka) - BIJELA DJETELINA3,0
Ukupno:6,0
Sveukupno:33,5

Tablica 3. NAGIB OKO 10-20%, TLO PJESKOVITO ILO-
VASTO, UMJERENO SUHO
Smjesa br. 3
Sjemena
kg/ha
Vrsta trave:
Agrostis vulgaris ili tenis - BIJELA ROSULJA1,5
Cyndon dactylon - TROSKOT, ZUBAČA3,0
Dactylis glomerata (patuljaste ili niske sorte) - KLUPČASTA OŠTRICA6,0
Poa pratensis (sorta Merion ili Baron) - LIVADNA VLASULJA8,0
Ukupno:28,5
Lepirnjače (DJETELINE):
Lotus corniculatus ili temifolius - SMILJKITA ROŠKASTA3,0
Trifolium repens (sitilisni) (sorta Milka) - BIJELA DJETELINA3,0
Ukupno:6,0
Sveukupno:34,5

Tablica 4. NAGIB OKO 20-25%, TLO PJESKOVITO ILO-
VASTO, SUHO DO VRLO SUHO
Smjesa br. 4
Sjemena
kg/ha
Vrsta trave:
Agropyron repens - PIRIKA OBIČNA10,0
Cyndon dactylon - TROSKOT, ZUBAČA4,0
Dactylis glomerata (patuljaste ili niske sorte) - KLUPČASTA OŠTRICA5,0
Festuca rubra ssp fallax - CRVENA VLASULJA5,0
Poa pratensis (sorta Merion) - LIVADNA VLASULJA3,0
Ukupno:27,0
Lepirnjače (DJETELINE):
Lotus corniculatus ili temifolius - SMILJKITA ROŠKASTA3,0
Trifolium repens (sitilisni) (sorta Milka) - BIJELA DJETELINA3,0
Ukupno:6,0
Sveukupno:33,5