Preporuka za zaštitu vinove loze - 2020.

Preporuka za zaštitu vinove loze
23. 7. 2020.

        Napominjemo da se koncentracija zaštite vinogradara u ovoj fenofazi razvoja treba fokusirati na očuvanje grozda. Sistemični pripravci u ovoj fenofazi ne daju dobre rezultate u zaštiti grozda jer u grozdu nema kolanja sokova na način koji pogoduje djelovanju sistemika pa oni djeluju sporo, polovično ili čak učinak izostane zbog nepravilne aplikacije malih količina djelatne tvari (ako se koristi malo vode – najčešće slučaj s atomizerima- voda kao nosač aktivne tvari na visokoj temperaturi ispari prije dolaska na lozu a samim tim ne donese aktivnu tvar i izostane očekivano djelovanje pripravka).

        U ovoj fenofazi razvoja vinove loze i u ovakvim vremenskim uvjetima za kvalitetnu zaštitu preporučamo primjenu kontaktnih pripravka koji su se dokazali u praksi kroz dulji niz godina;

Siva plijesan

        Na sortama i položajima vrlo osjetljivim na sivu plijesan (Botrytis) preporučamo primjenu „pravog botriticida“ CANTUS, koji je ujedno dopušten za primjenu u integriranoj proizvodnji. Potrebno voditi brigu o karenci navedenog pripravka. Po mogućnosti tretirati samo zonu grožđa radi smanjenja troškova.

Opširnije: Preporuka za zaštitu vinove loze...