Pravilnik o vinogradima i vinogradarskom katastru

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I ŠUMARSTVA

1696

Na temelju članka 11. stavka 2., a u svezi s člankom 56. stav­kom 1. Zakona o vinu (»Narodne novine«, br 34/95) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O VINOGRADIMA I VINOGRADARSKOM KATASTRU

OpÆe odredbe

Članak 1.

(1) Vinogradarska područja u smislu ovoga Pravilnika su:

– vinogradarske zone,

– vinogradarske regije,

– vinogradarske podregije,

– vinogorje,

– vinogradarski položaj.

Opširnije: Pravilnik o vinogradima i...