Suzbijanje pepeljastog moljca grožđanog (Lobesia botrana) prije zriobe

        Treća generacija pepeljastog moljca, javlja se pred zriobu, i vrlo je štetna jer oštećene bobice napada siva plijesan. Pepeljastom moljcu više o odgovara suho vrijeme (temperature zraka preko 25°C, uz relativnu vlagu zraka 40 do 70%). U takovim klimatskim uvjetima ljeta, možemo očekivati napad pepeljastog moljca, te moramo na vrijeme poduzeti mjere preventivnog suzbijanja. Pred sumrak pepeljasti moljac se zavlači pod lišće čokota, pa ga pomoću svjetiljke ne možemo hvatati. Gusjenice pepeljastog moljca duljine su 8 do 9 mm, svjetlozelene boje, žute glave, živahnih kretnji.


        Borba protiv pepeljastog grožđanog moljca obavlja se mamcima (u desetak posuda na jedan hektar, stavlja se pokvareno vino, uz dodatak octa i sladora ili feromonski, tj. seksualni pripravci kojima se privlači mužjake), dok se ženka grožđanog moljca osim mamcima lovi i svjetiljkama. Feromoski pripravci osim u mamcima služe i za borbu protiv grožđanog moljca tkz. postupkom "konfuzije", jer mužjaci zavedeni tim vonjem ne pronalaze ženke, pa njihova jajašca ostanu neoplođena. Zaštitu biopreparatima (na bazi Bacillusa thurigiensisa) i kemijskim pripravcima valja provoditi, u pravom trenutku (koji se određuje i praćenjem oštećenja na lozi, i na temelju praćenja klimatskih prilika i drukčije), a najsigurniji način njegova određivanja je onaj koji se temelji na praćenju leta leptira koji se lovi već spomenutim mamcima.

        Kemijski kontaktni i sitemični insekticidi odnosno insekticidi koji djeluju kao nervni otrovi, jaki su otrovi, pa primjenjujući ih valja se pridržavati propisanih koncentracija i ostalih preporuka prizvođača.

        Napominjemo da nikad nije suvišno pitati savjet stručnjaka - zaštitara, entomologa ili fitopatologa