Preporuka za zaštitu vinove loze 24.07.2013.

        Vremenski uvjeti od polovice srpnja pogodovali su jačem razvoju pepelnice. Vinogradari koji se nisu pridržavali našeg programa zaštite od pepelnice tražili su hitna dodatna rješenja za suzbijanje te podmukle bolesti.

        Napominjemo da se koncentracija zaštite vinogradara u ovoj fenofazi razvoja treba fokusirati na očuvanje grozda. Sistemični pripravci u ovoj fenofazi ne daju dobre rezultate u zaštiti grozda jer u grozdu nema kolanja sokova na način koji pogoduje djelovanju sistemika pa oni djeluju sporo, polovično ili čak učinak izostane zbog nepravilne aplikacije malih količina djelatne tvari (ako se koristi malo vode - najčešće slučaj s atomizerima- voda kao nosač aktivne tvari na visokoj temperaturi ispari prije dolaska na lozu a samim tim ne donese aktivnu tvar i izostane očekivano djelovanje pripravka).

        U ovoj fenofazi razvoja vinove loze i u ovakvim vremenskim uvjetima za kvalitetnu zaštitu preporučamo primjenu kontaktnih pripravka koji su se dokazali u praksi kroz dulji niz godina.

Siva plijesan

        Na sortama i položajima vrlo osjetljivim na sivu plijesan (Botrytis) preporučamo primjenu „pravog botriticida“ CANTUS, koji je ujedno dopušten za primjenu u integriranoj proizvodnji. Potrebno voditi brigu o karenci navedenog pripravka.
Po mogućnosti tretirati samo zonu grožđa radi smanjenja troškova.

Pepelnica

        Potrebna kvalitetna zaštita zone grozda.
        STROBY WG je iznimno učinkovit i kvalitetan pripravak za suzbijanje pepelnice već dulje vrijeme dokazan u praksi.
        Djeluje brzo, produženo i nakon primjene putem plinovite faze dospije u sve dijelove grozda i mladica. STROBY  se može kombinirati s pripravcima na bazi bakra, naročito s CUPRABLAU Z.
        Osim STROBY WG preporučljivo je koristiti pripravke na bazi sumpora-CHROMOSUL 80.

Plamenjača

        U ovoj fenofazi vinove loze plamenjaču je potrebno kontrolirati u zoni grožđa i to  kontaknim pripravcima na bazi bakra kako bi dodatno učvrstili kožicu bobice i osigurali dulju zriobu te bolji sklad kiselina i šećera. Bakreni pripravci se teže ispiru te su zbog toga prikladni za zadnja tretiranja.
Vodite brigu o zdravstvenom stanju mlađeg lišća i zaštitite ih po potrebi.

Dakle, za završna tretiranja (ovisno o vremenskim uvjetima i razvoju bolesti) preporučamo sljedeće:

 1. Plamenjača - CUPRABLAU Z
 2. Pepelnica - STROBY WG ili CHROMOSUL 80
 3. Siva plijesan - CANTUS

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida - NN 142/12).

Preporuka za zaštitu vinove loze 07.07.2013.

        Od 16.-22. lipnja imali smo vrlo vruće i vrlo sparne vremenske uvjete dok smo od 23.-25. lipnja na cijelom kontinentalnom području zabilježili značajne količine oborina. Preteći uvjete u nekoliko vinograda na netretiranom trsju utvrđeni su simptomi zaraze triju najvažnijih bolesti: plamenjače, sive plijesni (botritisa) i  pepelnice. Također je utvrđeno osipanje cvjetova uslijed vrlo nepovoljnih vremenskih uvjeta tijekom cvatnje vinove loze.
        Najavljeni vremenski uvjeti u sljedećih nekoliko dana s temperaturama do 280C i povremenim pljuskovima pogodovat će razvoju svih bolesti posebice pepelnice i sive plijesni (botritisa) uz pojavu plamenjače na mlađem lišću.
        Dakle, u narednom razdoblju velika je opasnost od mogućeg razvoja i širenja sve tri najvažnije bolesti vinograda: plamenjače ili peronospore (Plasmopara), pepelnice (Erysiphe) i sive plijesni (Botrytis)!

        Siva plijesan
        Na sortama i položajima vrlo osjetljivim na sivu plijesan (Botrytis) preporučujemo prije ili u "zatvaranju" grozdova koristiti pravi botriticid CANTUS, pripravak dopušten za primjenu u integriranoj proizvodnji.

        Pepelnica
        Pepelnica za intenzivan razvoj ne treba kišu već joj je za infekcije potrebna povećana relativna vlaga zraka, jutarnje rose te bujan čokot.
        Zbog bujnosti vinove loze, osjetljivosti na infekcije i vremenske uvjete koji pogoduju razvoju pepelnice preporučamo primjenu sistemičnih ili kontaktnih pripravaka s plinovitim učinkom.
        Jedan od novijih i u praksi iznimno brzo prihvaćenih pripravaka je svakako VIVANDO sa svojim jedinstvenim načinom djelovanja u obliku aktivne tvari metrafenon.
Također preporučamo pripravak COLLIS koji osim pepelnice dodatno suzbija uzročnike sive plijesni.
        STROBY WG je iznimno učinkovit i kvalitetan pripravak za suzbijanje pepelnice već dulje vrijeme dokazan u praksi. Djeluje brzo, produženo i nakon primjene putem plinovite faze dospije u sve dijelove grozda i mladica.

        Plamenjača
        ACROBAT MZ WG i FORUM STAR su pripravci kombiniranog, sistemično-kontaktnog načina djelovanja te najučinkovitije suzbijaju plamenjače u vinogradima jer stopiraju razvoj bolesti i u slučaju da se već razvila na i u zaraženim organima.
        Osim navedenih fungicida moguće je primijeniti pripravak CABRIO TOP koji djeluje dvostruko - na plamenjaču i pepelnicu. Djeluje na principu stvaranja deponija aktivne tvari na listu koja se oslobađa i aktivno suzbija spore plamenjače i pepelnice prilikom kiše ili jače rose.
        Prednost sistemičnih fungicida je nemogućnost direktnog ispiranja kišom te njihovo kretanje unutar provodnih snopova gdje suzbiju micelije kojima se gljiva uzročnik bolesti širi unutar zaraženih organa.

        VAŽNO: Nakon 26.06. utvrđen je let druge generacije grožđanih moljaca (Lobesia) na praćenim lokalitetima pa je u narednim danima potrebna primjena insekticida, naročito u vinskih sorata čije bobice počinju "zatvarati" grozdove!
        Preporučamo primjenu insekticida FASTAC 10 EC. Moguće je smanjiti navedenu dozu insekticida ako se primjenjuju samo u zoni grožđa.

        Dakle, pred i u zatvaranju grozda potrebna je primjena pripravaka za suzbijanje bolesti i druge generacije grožđanih moljaca:

 1. Plamenjača - ACROBAT MZ WG ili FORUM STAR
 2. Pepelnica - VIVANDO ili COLLIS ili STROBY WG
 3. Siva plijesan - CANTUS
 4. Grožđani moljci - FASTAC 10 EC

        Zanimljiva je kombinacija FORUM STAR + COLLIS + CANTUS koja pruža vrlo snažnu zaštitu protiv razvoja sive plijesni kod vrlo osjetljivih sorti vinove loze.
        Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida - NN 142/12).

Preporuka za zaštitu vinove loze 14.06.2013.

        Plamenjača
        Nakon cvatnje vinove loze preporučamo primjenu sistemičnih fungicida jer vinova loza ima bujnu masu i veliku lisnu površinu koju je teško "pokriti" kontaktnim fungicidima. Još uvijek štitimo sve dijelove vinove loze te naknadno izrasle dijelove. U tu svrhu koristimo sistemične ili bolje rečeno sistemične pripravke uz dodatak kontaktne komponentne radi smanjena mogućnost pojave otpornosti gljivica uzročnika bolesti. Prednost sistemičnih fungicida je nemogućnost direktnog ispiranja kišom te njihovo kretanje unutar provodnih snopova gdje suzbiju micelije kojima se gljiva uzročnik bolesti širi unutar zaraženih organa.
        ACROBAT MZ WG i FORUM STAR najučinkovitije suzbijaju plamenjače u vinogradima jer stopiraju razvoja bolesti i u slučaju da se već razvila na i u zaraženim organima.
        Osim navedenih fungicida moguće je primijeniti pripravak CABRIO TOP koji djeluje dvostruko - na plamenjaču i pepelnicu. Djeluje na principu stvaranja deponija aktivne tvari na listu koja se oslobađa i aktivno suzbija spore plamenjače i pepelnice prilikom kiše ili jače rose.

        Pepelnica
        Pepelnica za intenzivan razvoj ne treba kišu već joj je za infekcije potrebna povećana relativna vlaga zraka, jutarnje rose te bujan čokot. Iako je pepelnicu potrebno kontrolirati već od otvaranja pupova, upravo je završetak cvatnje do zatvaranja grozda vrijeme za intenzivnu borbu protiv pepelnice.
        Zbog bujnosti vinove loze, osjetljivosti na infekcije i vremenske uvjete koji pogoduju razvoju pepelnice preporučamo primjenu sistemičnih pripravaka.
Jedan od novijih i u praksi iznimno brzo prihvaćenih pripravaka je svakako VIVANDO sa svojim jedinstvenim načinom djelovanja u obliku aktivne tvari metrafenon.
Također se može toplo preporučiti pripravak COLLIS koji osim pepelnice dodatno suzbija uzročnike sive plijesni.

        Siva plijesan
        Neke sorte vinove loze (zbijenog grozda i tanje kožice boba-Rajnski rizling, Zeleni silvanac...) traže vrlo snažnu zaštitu protiv sive plijesni.
        Predlažemo primjenu fungicida CANTUS odmah po završetku cvatnje kako bismo u startu eliminirali mogućnosti infekcije sivom plijesni. CANTUS je poseban pripravak koji zaslužuje svoje mjesto u svakom programu protiv sive plijesni.

        Dakle, završetkom cvatnje čeka nas primjena triju pripravaka za suzbijanje bolesti:

 1. Plamenjača - ACROBAT MZ WG ili FORUM STAR
 2. Pepelnica - VIVANDO ili COLLIS (+ CHROMOSUL min. količina)
 3. Siva plijesan - CANTUS

        Zanimljiva je kombinacija FORUM STAR + COLLIS + CANTUS koja pruža vrlo snažnu zaštitu protiv razvoja sive plijesni kod vrlo osjetljivih sorti vinove loze.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida - NN 142/12).

Preporuka za zaštitu vinove loze 04.06.2013.

        Većina sorti vinove loze nalazi se u fazi početka cvatnje. Najava hladnog i kišnog perioda produljit će samu cvatnju i oplodnju, a time će i loza biti dulje izložena infekcijama peronospore i plamenjače, uz veću mogućnost pojave ranog botritisa, naročito na osjetljivijim sortama zbijenog grozda (npr. Rajnski rizling, Zeleni silvanac). Naime, iskusni vinogradari znaju da nije poželjna primjena zaštitnih sredstava za vrijeme cvatnje jer se mogu pojaviti negativni utjecaji korištenih škropiva na proces oplodnje. Zbog toga je važno izabrati pripravke koji će pružiti dugotrajnu zaštitu protiv peronospore i pepelnice kroz cijelu cvatnju.
Neposredno pred početak cvatnje preporučamo primjenu sljedećih kombinacija:

 • FORUM STAR + COLLIS (0,2% + 0,035%) (odlično za sorte zbijenog grozda jer ova kombinacija suzbija peronosporu, pepelnicu i sivu plijesan) ili
 • ACROBAT MZ WG + VIVANDO + CHROMOSUL 80 (0,25% + 0,02% + 0,2%) (sumpor se preporuča radi ubrzanja učinka na eventualno već prisutnu zarazu pepelnicom)

        FORUM STAR, ACROBAT MZ WG, VIVANDO i COLLIS pružaju sigurnu zaštitu tijekom cijelog perioda cvatnje (cca 10-14 dana), ovisno o vremenskim uvjetima.

        Njihovu primjenu treba tempirati neposredno pred cvatnju kako bi se učinak pripravaka "protegao" kroz cijeli period cvatnje. Tijekom cvatnje nije preporučljivo tretiranje zbog mogućih negativnih učinaka na oplodnju.

        Samo u slučaju da se cvatnja odulji (uslijed dugotrajnije kiše i hladnog vremena) opravdana je primjena fungicidnih pripravaka u periodu cvatnje.

        Prva generacija grozdovih moljaca javlja se obično pred početak cvatnje. Za njihovo suzbijanje primijenite pripravak koji je registriran za suzbijanje grozdovih moljaca npr. FASTAC 10 EC konc. 0,015%.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida - NN 142/12).

Preporuka za zaštitu vinove loze 19.05.2013.

        Promjenjivo vrijeme s izmjenama kiše i sunca uzrokovat će pojavu primarnih infekcija peronosporom (ali i pepelnicom) jer su uvjeti za infekcije ispunjeni. Pažljivo pregledajte donje listiće kako bi utvrdili eventualnu pojavu uljanih pjega što je siguran znak infekcije peronosporom.

        Nemojte čekati da se ovi simptomi na donjem lišću pojave već preventivno primijenite jedan od organskih fungicida: DELAN 700 WDG, POLYRAM DF ili CABRIO TOP. Mladice vinove loze imaju brzi porast pa svakako vodite brigu o zaštiti novoizraslih mladica ponovljenim tretiranjem i to nakon obilnije kiše.

        Pepelnicu suzbijte dodavanjem CHROMOSUL ili STROBY WG ili primjenom CABRIO TOP (suzbija peronosporu i pepelnicu). Primicanjem cvatnje potrebno je pripremiti-nabaviti kombinirane sistemično-kontaktne pripravke za suzbijanje peronospore (npr. FORUM STAR ili ACROBAT MZ WG) i pepelnice (npr. VIVANDO ili COLLIS).

        Njihovu primjenu treba tempirati neposredno pred cvatnju kako bi se učinak pripravaka "protegao" kroz cijeli period cvatnje. Tijekom cvatnje nije preporučljivo tretiranje zbog mogućih negativnih učinaka na oplodnju.

        Samo u slučaju da se cvatnja odulji (uslijed dugotrajnije kiše i hladnog vremena) opravdana je primjena fungicidnih pripravaka u periodu cvatnje.

        FORUM STAR, ACROBAT MZ WG, VIVANDO i COLLIS  pružaju sigurnu zaštitu tijekom cijelog perioda cvatnje (cca 10-14 dana), ovisno o vremenskim uvjetima.

        Prva generacija grozdovih moljaca javlja se obično pred početak cvatnje. Za njihovo suzbijanje primijenite pripravak koji je registriran za suzbijanje grozdovih moljaca npr. FASTAC 10 SC.

        Sažetak: sada se nalazimo u perioda kada se treba koncentrirati na suzbijanje peronospore i  pepelnice, još uvijek kontaktnim pripravcima, ponavljajući tretman nakon jače kiše koja ispire zaštitni sloj fungicida.
        Pred cvatnju treba koristiti sistemične i sistemično-kontaktne pripravke za suzbijanje peronospore (FORUM STAR ili ACROBAT MZ WG), pepelnice (VIVANDO ili COLLIS)) te insekticid za suzbijanje grozdovih moljaca (FASTAC 10 EC).
        Sorte zbijenog grozda mogu imati rani napad botritisa pa je izrazito preporučljivo primijeniti pripravak COLLIS koji osim pepelnice odlično suzbija i botritis (sivu plijesan).
        Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida - NN 142/12).

Preporuka za zaštitu vinove loze 09.05.2013.

        Promjenjivo vrijeme s izmjenama kiše i sunca uzrokovat će pojavu primarnih infekcija peronosporom jer su uvjeti za infekcije ispunjeni. Pažljivo pregledajte donje listiće kako bi utvrdili eventualnu pojavu uljanih pjega što je siguran znak infekcije.

        Nemojte čekati da se ovi simptomi na donjem lišću pojave već preventivno primijenite jedan od organskih fungcida: DELAN 700 WDG, POLYRAM DF ili CABRIO TOP.

        Vinova loza u ovoj fazi razvoja može biti zaražena pepelnicom razvijenom iz pupa zaraženog prethodne godine. U slučaju pojave simptoma primijenite jedan od sumpornih pripravaka (CHROMOSUL 80, COSAVET, KALINOSUL, THIOVIT JET..) ili neki od sljedećih fungicida: STROBY WG, CABRIO TOP (suzbija pepelnicu i peronosporu), VIVANDO, COLLIS...

        Za očekivati je pojavu štetnika  u vidu grinja uzročnika akarinoze (Calepitrimerus vitis) i grinja uzročnika erinoze (Eriophyes vitis). Intenzitet napada ovisit će o prezimljenom potencijalu štetnika, osjetljivosti sorte, agrotehnici i vremenu u kojem će loza biti u osjetljivom stadiju. Pri povoljnim vremenskim prilikama i optimalnom razvoju loze štete su uglavnom zanemarive iako ima lokaliteta i sorti koje su bilježile značajnije štete. Vodite brigu o suzbijanju grinje šiškarice povećanim količinama sumpornih pripravaka (CHROMOSUL 80, COSAVET, KALINOSUL, THIOVIT JET..) ili primjenom akaricida: ZOOM 11 SC, DEMITAN, ENVIDOR SC 240, KRAFT 18 EC, VERTIMEC 018 EC …

        Također je moguća ranija pojava mlađih razvojnih stadija crvenog pauka, posebice na lokalitetima gdje je izostala primjena uljnih pripravaka. Navedeni pripravci suzbijaju grinje i crvenog pauka.

        Potrebno je pregledati vinograd na prisutnost štetnih gusjenica - grozdov savijač (Sparganothis pilleriana Schiff), grba korak (Peribathodes/Boarmia rhomboidaria Schiffm), cigaraš (Byctiscus betulae L.), lozina sovica (Noctua/Triphaena pronuba L.). Za suzbijanje štetnih gusjenica primijenite pripravak koji je registriran za suzbijanje grozdovih moljaca npr. FASTAC 10 EC.

        Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida - NN 142/12).

Preporuka za zaštitu vinove loze 29.04.2013.

        Po podacima Poljoprivredne savjetodavne službe u kontinentalnoj hrvatskoj tijekom zime 2012/2013.g. zabilježeno je približno 340 mm padalina, što je dvostruko veća količina u odnosu na isti period prethodne godine.

        Hladno i kišno vrijeme uzrokovalo je kašnjenje kretanja vegetacije za 20-25 dana.

        Sadašnje toplije razdoblje s prethodnim kišnim razdobljem pojačalo je potencijal uzročnika crne pjegavosti, naročito na osjetljivijim sortama graševine i rajnskog rizlinga.

        Za očekivati je pojavu štetnika  u vidu grinja uzročnika akarinoze (Calepitrimerus vitis) i grinja uzročnika erinoze (Eriophyes vitis).

        Intenzitet napada ovisit će o prezimljenom potencijalu štetnika, osjetljivosti sorte, agrotehnici i vremenu u kojem će loza biti u osjetljivom stadiju. Pri povoljnim vremenskim prilikama i optimalnom razvoju loze štete su uglavnom zanemarive iako ima lokaliteta i sorti koje su bilježile značajnije štete.

        Također je moguća ranija pojava mlađih razvojnih stadija crvenog pauka, posebice na lokalitetima gdje je izostala primjena uljnih pripravaka.

Potrebno je pregledati vinograd na prisutnost štetnih gusjenica - grozdov savijač (Sparganothis pilleriana Schiff), grba korak (Peribathodes/Boarmia rhomboidaria Schiffm), cigaraš (Byctiscus betulae L.), lozina sovica (Noctua/Triphaena pronuba L.).

        Prethodnim preporukama pojasnili smo primjenu bakrenih pripravaka uz napomenu da je ukupno dopuštena količina čistog bakra po ha ograničena na 3-4 kg („Tehnološke upute za integriranu proizvodnju grožđa“).

Za suzbijanje crne pjegavosti nakon pojave listića preporučamo pripravke:

DELAN 700 WDG u koncentraciji 0,05%
ili
POLYRAM DF u koncentraciji 0,2%
ili
CABRIO TOP u koncentraciji 0,2%


        DELAN 700 WDG namijenjen je za suzbijanje:
        bolesti vinove loze

 • crne pjegavosti u koncentraciji 0,05% (50 g u 100 l vode).
 • plamenjače u koncentraciji 0,05 % (50 g u 100 l vode).

        U istom nasadu koristi se najviše šest puta godišnje.

        POLYRAM DF je namijenjen  za suzbijanje bolesti:
        vinove loze (vinske i stolne sorte)

 • crne pjegavosti i crvene paleži u koncentraciji 0,2%. Sredstvo se primjenjuje kod pojave povoljnih uvjeta za zarazu. Dovoljna su maksimalno 2 tretiranja.
 • plamenjače/peronospore u koncentraciji 0,2%. U nasadima u rodu sa zaštitom se započinje kad se pojave povoljni uvjeti za zarazu pa do početka zriobe. Dozvoljena su 6 tretiranja u vegetaciji. U mladim nasadima sa zaštitom se započinje kad se pojave povoljni uvjeti za zarazu pa do početka otpadanja listova. Dozvoljeno je 8 tretiranja u vegetaciji.
 • crne truleži u koncentraciji 0,2%. Sredstvo se primjenjuje kod pojave povoljnih uvjeta za zarazu pa do početke zriobe.


        CABRIO TOP namijenjen je za suzbijanje:
        bolesti vinove loze

 • pepelnice vinove loze u koncentraciji 0,2 % (200 g u 100 l vode).
 • plamenjače vinove loze u koncentraciji 0,2 % (200 g u 100 l vode).

        Primjenjuje se od početka zaraze (neposredno prije cvatnje) do stadija BBCH–75 u razmacima 10-14 dana. U slučaju visoke mogućnosti zaraze (velike količine oborina) i intenzivnog porasta biljne mase tretiranje obavljati u kraćim vremenskim razmacima.

 • U istom nasadu koristi se najviše tri puta godišnje.
 • Najbolje rezultate CABRIO TOP ostvaruje kada se primjeni preventivno (prije razvoja bolesti).
 • Kako bi se spriječila pojava rezistentnosti, sredstvo CABRIO TOP treba primijeniti u kombinaciji sa sredstvima za zaštitu bilja iz drugih kemijskih skupina.
 • Nije opasan za pčele i gujavice.

        CABRIO TOP je izvrstan pripravak za korištenje u sustavu integrirane zaštite vinove loze.

        Najbolji rezultati u ovoj fazi razvoja vinove loze postižu se primjenom 1-2 dana prije kiše uz pažljivo "pokrivanje" svih zelenih dijelova.

        Za suzbijanje grinja uzročnika akarinoze i erinoze te ranih stadija crvenog pauka primijenite pripravke ZOOM 11 SC,  DEMITAN, ENVIDOR SC 240, KRAFT 18 EC, VERTIMEC 018 EC …
        Za suzbijanje štetnih gusjenica primijenite pripravak koji je registriran za suzbijanje grozdovih moljaca npr. FASTAC 10 EC.

        Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida - NN 142/12).

08.04.2013. - Suzbijte crnu pjegavost - Phomopsis viticola

        Nadajmo se da je ovaj problematični kišni period iza nas i da nam slijede pogodniji dani za rast i razvoj vinove loze. Kiša i hladni uvjeti u fazi bubrenja pupova stvorili su idealne uvjete za razvoj uzročnika crne pjegavosti.

        Bakrene pripravke (NEORAM WG, CUPRABLAU Z, NORDOX 75 WG, BORDOŠKA JUHA) iz prethodne preporuke možete još uvijek primijeniti ako je loza u fazi bubrenja pupova.

        Na toplijim lokalitetima Dalmacije preporučamo primjenu organskih fungicida (DELAN 700 WDG, POLYRAM DF,...) koji će u fazi pojave listića najučinkovitije suzbiti početne infekcije crne pjegavosti, a najmanje "šokirati" vinovu lozu. Naročito se ovo odnosi na vinograde u Dalmaciji koji se tradicionalno tretiraju bakrenim sredstvima u početnoj fazi razvoja. U ovako hladnoj godini s jačim kišama, bakrena sredstva u početnim razvojnim stadijima mogu dodatno izazvati zastoj u rastu te vinovu lozu učiniti manje otpornom na infekcije uzročnicima bolesti te istovremeno omogućiti i značajniji razvoj grinja uzročnika erinoze i akarinoze.

        Preporučamo primjenu svih agrotehničkih mjera  kako bi vinograd što prije postigao optimalnu kondiciju i brzinu razvoja tj. da što kraće bude u fazi razvoja koja pogoduje brzom razvoju grinja. U tom smislu potrebna je pravilna gnojidba mineralnim ili organskim gnojivima, što brže odvođenje suviška vode s parcele, pravovremeno suzbijanje korova i pravilna zaštita sa fungicidima koji neće biti fitotoksični pri hladnim i kišnim vremenskim uvjetima tj. izbjegavati bakrene pripravke u fazi početnog rasta i razvoja mladica, a koristiti blaže i jednako učinkovite organske fungicide (DELAN 700 WDG, POLYRAM DF, CABRIO TOP,...)

PREPORUKA za suzbijanje crne pjegavosti (+ pepelnica iz pupa i štetne grinje) u fazi pojave listića za 100 lit škropiva:

 

DELAN 700 WDG 50 g + CHROMOSUL 80 1 kg
ili
POLYRAM DF 250 g + CHROMOSUL 80 1 kg


        Osim toga preporučamo suzbijanje korova koji bi dolaskom toplijeg vremena uslijed velike vlažnosti tla mogli imati nagli porast. U zadnje vrijeme na tržištu su se pojavili noviji pripravci koji djeluju kontaktno i rezidualno (CHIKARA 25 WG, GOAL) te nakon primjene "drže" tretiranu površinu čistom nekoliko mjeseci.

        Prilikom primjene pripravaka vodite računa o pravilnoj potrošnji škropiva po jedinici površine.

        Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida - NN 142/12).

10.03.2013. - Rano proljetna zaštita vinograda

        U vinogradima je u tijeku rezidba vinove loze. Radi smanjenja infektivnog potencijala uzročnika bolesti i smanjenja populacije prezimljujućih stadija štetnika orezanu rozgvu obavezno uklonite iz vinograda i uz adekvatne mjere opreza spalite ili spremite u zatvoreni prostor za potpalu roštilja.

        S početkom bubrenja pupova i kretanja vegetacije bit će potrebno izvršiti prvu zaštitu. Osnovni problemi koji se jave u početku razvoja vinove loze su uzročnici crne pjegavosti (Phomopsis spp.) i pepelnice (Erysiphe necator). Moguće je očekivati i pojavu bakterioza na mjestima reza, grinja uzročnika akarinoze (Calepitrimerus vitis) i erinoze (Eriophies vitis). Pregledom vinograda svakako je potrebno utvrditi i nazočnost jaja crvenog voćnog pauka.

        U fazi mirovanja ili najkasnije u fazi »vunastog  pupa« preporučamo preventivno primijeniti bakrene pripravke NEORAM WG ili CUPRABLAU Z ili NORDOX 75 WG koji značajno suzbijaju/uništavaju uzročnike crne pjegavosti i bakterioza.
Bakrenim pripravcima preporučamo dodati sumporni pripravak CHROMOSUL 80 koji suzbija prezimljujuće forme pepelnice na rozgvi. U povećanim koncentracijama CHROMOSUL 80 suzbija i eriofidne grinje.

        Za suzbijanje uzročnika bolesti i prezimljujućih formi štetnika (jaja crvenog pauka, grinje) preporučamo primjenu uljnih pripravaka (SVIJETLO MINERALNO ULJE, BIJELO ULJE) ili gotovih uljnih pripravaka s bakrom (CRVENO ULJE, MODRO ULJE) ili navedenih uljnih pripravaka kojima ćemo dodati bakreno sredstvo prilikom pripreme škropiva.

        Uljnim pripravcima nije preporučljivo dodavati sumpor zbog antagonizma sa uljem.

Preporuka za 100 lit škropiva u fazi vunastog pupa:


NEORAM WG (0,8-1 kg) + CHROMOSUL 80 (1-1,5 kg)
ili
CUPRABLAU Z (0,8-1 kg) + CHROMOSUL 80 (1-1,5 kg)
ili
NORDOX 75 WG (200-300 g) + CHROMOSUL 80 (1-1,5 kg)
ili
CRVENO ULJE 2,5 lit
ili
MODRO ULJE 2,5 lit

        Priliko pripreme škropiva svaki pripravak otopiti u malo vode i dodati u uređaj za aplikaciju koji je prethodno do pola napunjen s vodom. Nakon dodavanja pripravaka dopuniti vodu do potrebne količine. Paziti na homogenost škropiva (miješanje).

Aplikacija:

        Kod prvih tretmana bitno je dobro okupati trs, lucnjeve, reznike, ali i deblo, sve nakon rezidbe i evntulanog skidanja (struganja) stare kore. Aplikacija leđnim ručnim prskalicama je preporučljiva u manjim vinogradima uz uvjet da je mirno i suho vrijeme. Leđne raspršivače (atomizere) također možete koristiti, no svakako obratite pažnju da oni troše manje škropiva pa sukladno tome povećajte koncentracije (koliko puta manje vode toliko puta veća koncentracija škropiva).

        Upotrebom visokih koncentracija sumpornih pripravaka (2 kg/100lit) možete vrlo učinkoviti suzbijati grinje u fazi vunastog pupa, ali bez miješanja s uljnim sredstvima.

        Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida - NN 142/12).