Rezidba rodnog vinograda - dva lucnja, dva reznika (dvokraki uzgoj)