Svetljak

        Osim imena svetljak spominju se još i nazivi: svetlina, svetlika i slično.

        Kao i kod predhodne sorte osim vizuelnog praćenja nisu izvršena detaljnija ampelografska istraživanja, a ni mini vinifikacija, osim mjerenja šećera i ukupnih kiselina u moštu. Šećer se kretao od 14-17 %, a ukupne kiseline od 6-9 g/l.

        Za neke detaljnije zaključke trebalo bi napraviti dodatna istraživanja kao i kod predhodne sorte.