Uloga bora u ishrani vinove loze

        Kako se očituje manjak bora na organima vinove loze (lišću, mladicama i bobicama)?
        Na lišću se zapažaju kružne, nekrotične mrlje žute boje (u bijelih sorti), a crvene (u crnih sorti). Kružne nekroze pojavljuju se prvo na rubu lišća, a zatim u sredini lista.
        Manjak bora usporava i zaustavlja rast mladica, a rubovi lišća usporedno rastu (žbunjasti rast). Internodiji ( razmaci između koljenaca se skraćuju).


        Pri nedostatku bora otežana je cvatnja i oplodnja cvata jer je klijavost polena vrlo slaba, a kapica nad tučkom (pestićem) teško se odvaja (odlijepi), pa grozd ostaje rehuljav - sitnih bobica (sl. 1). Kao i na lišću, tako i na bobicama, u nedostatku bora zamjećujemo žućkaste nekroze, a bobice često budu naborane.

Utjecaj tla na nedostatak bora

        Češće se pojavljuje na kiselim tlima, kao i na vapnenim, gdje ph (kiselosti) prelazi 8, te na laganim, pjeskovitim tlima (zemljištu). 

        Računa se da vinova loza iz tla 80 - 200 grama bora na 1 hektar. Smatra se da je vinogradsko tlo dovoljno opskrbljeno borom ako ono sadrži: 0,8 do 1 mg na 1 kg suhog tla.

        Ako nedostaje bora treba ga putem tla dodati: od 15 do 45 kg/ha, više na težim, a manje na lakšim tlima. Treba se voditi računa da se u jednom turnusu doda 5 - 7 kg čistog bora po hektaru. Manjak bora možemo nadoknaditi folijarnom prihranom (putem lišća, u koncentraciji od 0,2 do 0,5 %, što posebno preporučujemo na vapnenim tlima, jer kao što je poznato vapno inaktivno veže (blokira) usvajanje bora na vapnenim tlima. Prskanje lišća provesti prije i poslije cvatnje.

        Sadržaj bora u mineralnim gnojivima:
  • NPK 7:20:30 - sadrži 0,5% bora ( dodaje se 320 - 440 kg/ha)
  • UREA 46% - sadrži 1% bora (dodaje se 150 - 220 kg/ha)
  • FOLIJARNA gnojiva pod raznim tvorničkim nazivima kao što su BOROGREEN, FOLIAREL B, FOLIFERTIL, FERTINA B, FERTINA G,...

Napomene:
  • Kod upotrebe bora, važno je napomenuti i količine ukupno potrebnog bora. Osim toga, primjena preparata sa borom, ali na osnovnoj dušičnoj bazi, kod profesionalne upotrebe se nije dobro pokazala. Opće je poznata stvar da i prevelika upotreba dušika izaziva rehuljavost, a navedena dva preparata imaju bora premalo za normalno tretiranje. Ako bi željeli zadovoljiti potrebe loze prema boru, morali bi ih koristiti u većoj koncentraciji, a time bi znatno povećali i količinu dušika!!!
  • Treba voditi računa da visok sadržaj bora u tlu ili vodi za natapanje tla toksično djeluje na vinovu lozu.
  • Nedostatak makroelemenata kao što je dušik, fosfor, kalij, kalcij i mikroelemenata kao što je bor, mangan, molidben, željezo (sl. 2) može se utvrditi folijarnom dijagnostikom u laboratorijima koji provode analizu tla.