Preporuka za zaštitu vinove loze - 2014.

Preporuka za zaštitu vinove loze 01.07.2014.

        U narednom razdoblju velika je opasnost od mogućeg razvoja i širenja sve tri najvažnije bolesti vinograda: plamenjače ili peronospore (Plasmopara), pepelnice (Erysiphe) i sive plijesni (Botrytis)!

        Siva plijesan
        Na sortama i položajima vrlo osjetljivim na sivu plijesan (Botrytis) preporučujemo prije ili u "zatvaranju" grozdova koristiti pravi botriticid CANTUS, pripravak dopušten za primjenu u integriranoj proizvodnji.

        Pepelnica
        Pepelnica za intenzivan razvoj ne treba kišu već joj je za infekcije potrebna povećana relativna vlaga zraka, jutarnje rose te bujan čokot.
        Zbog bujnosti vinove loze, osjetljivosti na infekcije i vremenske uvjete koji pogoduju razvoju pepelnice preporučamo primjenu sistemičnih ili kontaktnih pripravaka s plinovitim učinkom.
        Jedan od novijih i u praksi iznimno brzo prihvaćenih pripravaka je svakako VIVANDO sa svojim jedinstvenim načinom djelovanja u obliku aktivne tvari metrafenon.
Također preporučamo pripravak COLLIS koji osim pepelnice dodatno suzbija uzročnike sive plijesni.
        STROBY WG je iznimno učinkovit i kvalitetan pripravak za suzbijanje pepelnice već dulje vrijeme dokazan u praksi. Djeluje brzo, produženo i nakon primjene putem plinovite faze dospije u sve dijelove grozda i mladica.

        Plamenjača
        ACROBAT MZ WG i FORUM STAR su pripravci kombiniranog, sistemično-kontaktnog načina djelovanja te najučinkovitije suzbijaju plamenjaće u vinogradima jer stopiraju razvoj bolesti i u slučaju da se već razvila na i u zaraženim organima.
        Osim navedenih fungicida moguće je primijeniti pripravak CABRIO TOP koji djeluje dvostruko - na plamenjaču i pepelnicu. Djeluje na principu stvaranja deponija aktivne tvari na listu koja se oslobađa i aktivno suzbija spore plamenjače i pepelnice prilikom kiše ili jače rose.
        Prednost sistemičnih fungicida je nemogućnost direktnog ispiranja kišom te njihovo kretanje unutar provodnih snopova gdje suzbiju micelije kojima se gljiva uzročnik bolesti širi unutar zaraženih organa.

        VAŽNO: Obratite pažnju na let druge generacije grožđanih moljaca (Lobesia) i po potrebi primjenite insekticide, naročito u vinskih sorata čije bobice počinju "zatvarati" grozdove!
        Preporučamo primjenu insekticida FASTAC 10 EC. Moguće je smanjiti navedenu dozu insekticida, ako se primjenjuju samo u zoni grožđa.

        Dakle, pred i u zatvaranju grozda potrebna je primjena pripravaka za suzbijanje bolesti i druge generacije grožđanih moljaca:

 1. Plamenjača - ACROBAT MZ WG ili FORUM STAR
 2. Pepelnica - VIVANDO ili COLLIS ili STROBY WG
 3. Siva plijesan - CANTUS
 4. Grožđani moljci - FASTAC 10 EC

        Preporučamo kombinaciju FORUM STAR + COLLIS + CANTUS koja pruža vrlo snažnu zaštitu protiv razvoja sive plijesni kod vrlo osjetljivih sorti vinove loze.
        Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida - NN 142/12).


 

Preporuka za zaštitu vinove loze 15.06.2014.

        Plamenjača
        Nakon cvatnje vinove loze preporučamo primjenu sistemičnih fungicida jer vinova loza ima bujnu masu i veliku lisnu površinu koju je teško pokriti kontaktnim fungicidima. Još uvijek štitimo sve dijelove vinove loze te naknadno izrasle dijelove. U tu svrhu koristimo sistemične ili bolje rečeno sistemične pripravke uz dodatak kontaktne komponentne radi smanjena mogućnost pojave otpornosti gljivica uzročnika bolesti. Prednost sistemičnih fungicida je nemogućnost direktnog ispiranja kišom te njihovo kretanje unutar provodnih snopova gdje suzbiju micelije kojima se gljiva uzročnik bolesti širi unutar zaraženih organa.
        ACROBAT MZ WG i FORUM STAR najučinkovitije suzbijaju plamenjače u vinogradima jer stopiraju razvoja bolesti i u slučaju da se već razvila na i u zaraženim organima.
[Osim navedenih fungicida moguće je primijeniti pripravak CABRIO TOP koji djeluje dvostruko na plamenjaču i pepelnicu. Djeluje na principu stvaranja deponija aktivne tvari na listu koja se oslobađa i aktivno suzbija spore plamenjače i pepelnice prilikom kiše ili jače rose.

        Pepelnica
        Pepelnica za intenzivan razvoj ne treba kišu već joj je za infekcije potrebna povećana relativna vlaga zraka, jutarnje rose te bujan čokot. Iako je pepelnicu potrebno kontrolirati već od otvaranja pupova, upravo je završetak cvatnje do zatvaranja grozda vrijeme za intenzivnu borbu protiv pepelnice.
        Zbog bujnosti vinove loze, osjetljivosti na infekcije i vremenske uvjete koji pogoduju razvoju pepelnice preporučamo primjenu sistemičnih pripravaka.
Jedan od novijih i u praksi iznimno brzo prihvačenih pripravaka je svakako VIVANDO sa svojim jedinstvenim načinom djelovanja u obliku aktivne tvari metrafenon.
Također se može toplo preporućiti pripravak COLLIS koji osim pepelnice dodatno suzbija uzročnike sive plijesni.

        Siva plijesan
        Neke sorte vinove loze (zbijenog grozda i tanje kožice boba - Rajnski rizling, Zeleni silvanac) traže vrlo snažnu zaštitu protiv sive plijesni.
        Predlažemo primjenu fungicida CANTUS odmah po završetku cvatnje kako bismo u startu eliminirali mogućnosti infekcije sivom plijesni. CANTUS je poseban pripravak koji zaslužuje svoje mjesto u svakom programu protiv sive plijesni.

        Dakle, završetkom cvatnje čeka nas primjena triju pripravaka za suzbijanje bolesti:

 1. Plamenjača    ACROBAT MZ WG ili FORUM STAR
 2. Pepelnica      VIVANDO ili COLLIS (+ CHROMOSUL min. količina)
 3. Siva plijesan  CANTUS

        Zanimljiva je kombinacija FORUM STAR + COLLIS + CANTUS koja pruža vrlo snažnu zaštitu protiv razvoja sive plijesni kod vrlo osjetljivih sorti vinove loze.

        Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida - NN 142/12).


 

Preporuka za zaštitu vinove loze 27.05.2014.

        Većina sorti vinove loze nalazi se u fazi početka cvatnje. Najava hladnog i kišnog perioda produljit će samu cvatnju i oplodnju, a time će i loza biti dulje izložena infekcijama peronospore i plamenjače, uz veću mogućnost pojave ranog botritisa, naročito na osjetljivijim sortama zbijenog grozda (npr. Rajnski rizling, Zeleni silvanac). Naime, iskusni vinogradari znaju da nije poželjna primjena zaštitnih sredstava za vrijeme cvatnje jer se mogu pojaviti negativni utjecaji korištenih škropiva na proces oplodnje. Zbog toga je važno izabrati pripravke koji će pružiti dugotrajnu zaštitu protiv peronospore i pepelnice kroz cijelu cvatnju.
Neposredno pred početak cvatnje preporučamo primjenu sljedećih kombinacija:

 • FORUM STAR + COLLIS (0,2% + 0,035%) (odlično za sorte zbijenog grozda jer ova kombinacija suzbija peronosporu, pepelnicu i sivu plijesan) ili
 • ACROBAT MZ WG + VIVANDO + CHROMOSUL 80 (0,25% + 0,02% + 0,2%) (sumpor se preporuća radi ubrzanja učinka na eventualno već prisutnu zarazu pepelnicom)

        FORUM STAR, ACROBAT MZ WG, VIVANDO i COLLIS pružaju sigurnu zaštitu tijekom cijelog perioda cvatnje (cca 10-14 dana), ovisno o vremenskim uvjetima.

        Njihovu primjenu treba tempirati neposredno pred cvatnju kako bi se učinak pripravaka "protegao" kroz cijeli period cvatnje. Tijekom cvatnje nije preporučljivo tretiranje zbog mogućih negativnih učinaka na oplodnju.

        Samo u slučaju da se cvatnja odulji (uslijed dugotrajnije kiše i hladnog vremena) opravdana je primjena fungicidnih pripravaka u periodu cvatnje.

        Prva generacija grozdovih moljaca javlja se obično pred početak cvatnje. Za njihovo suzbijanje primijenite pripravak koji je registriran za suzbijanje grozdovih moljaca npr. FASTAC 10 EC  konc. 0,015%.

        Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida - NN 142/12).


 

Preporuka za zaštitu vinove loze 18.05.2014.

        Kišoviti period je (po prognozama) napokon iza nas. Ovisno o tome kada će započeti cvatnja pojedinih sorti na pojedinim područjima predlažemo primjenu sistemičnih pripravaka koji će zaustaviti moguće procese inkubacije peronospore u zaraženom lišču vinove loze. Procijenite vrijeme početka cvatnje pa po potrebi provedite dva tretiranja sistemičnim pripravcima - sada (ako će cvatnja krenuti za 10 dana) i neposredno pred cvatnju.

        Važno je izabrati pripravke koji će pružiti dugotrajnu zaštitu protiv peronospore i pepelnice kroz cijelu cvatnju.

        Neposredno pred početak cvatnje preporučamo primjenu slijedećih kombinacija:

 • FORUM STAR + COLLIS (0,2% + 0,035%) (odlično za sorte zbijenog grozda jer ova kombinacija suzbija peronosporu, pepelnicu i sivu plijesan) ili
 • ACROBAT MZ WG + VIVANDO + CHROMOSUL 80 (0,25% + 0,02% + 0,2%) (sumpor se preporuća radi ubrzanja učinka na eventualno već prisutnu zarazu pepelnicom)

        FORUM STAR, ACROBAT MZ WG, VIVANDO i COLLIS pružaju sigurnu zaštitu tijekom cijelog perioda cvatnje (cca 10-14 dana), ovisno o vremenskim uvjetima.

        Njihovu primjenu treba tempirati neposredno pred cvatnju kako bi se učinak pripravaka "produžio" kroz cijeli period cvatnje. Tijekom cvatnje nije preporučljivo tretiranje zbog mogućih negativnih učinaka na oplodnju.

        Samo u iznimnom slučaju, ako se cvatnja odulji (uslijed dugotrajnije kiše i hladnog vremena) opravdana je primjena fungicidnih pripravaka u periodu cvatnje.

        Navedene pripravke opravdano je primijeniti i u ovoj fazi razvoja ako je vinograd bio nezaštičen u proteklih 15 dana jer su kiše isprale zaštitni sloj fungicida, a gljivice uslijed povoljnih uvjeta izvršile infekciju lista. Zaraženi list peronosporom lako se prepozna po "uljnoj" pjegi na licu lista.

        Prva generacija grozdovih moljaca javlja se obično pred početak cvatnje. Za njihovo suzbijanje primijenite pripravak koji je registriran za suzbijanje grozdovih moljaca npr. FASTAC 10 EC konc. 0,015%.

        Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida - NN 142/12).


 

Preporuka za zaštitu vinove loze 05.05.2014.

        Zbog dugotrajnog kišnog vremena zabilježene su pojave primarnih infekcija peronosporom jer su uvjeti za infekcije ispunjeni. Pažljivo pregledajte donje listiće kako bi utvrdili eventualnu pojavu uljanih pjega što je siguran znak infekcije.

        Nemojte čekati da se ovi simptomi na donjem lišču pojave već preventivno primijenite jedan od organskih fungcida: DELAN 700 WDG, POLYRAM DF ili
CABRIO TOP.

        Vinova loza u ovoj fazi razvoja može biti zaražena pepelnicom razvijenom iz pupa zaraženog prethodne godine. U slučaju pojave simptoma primijenite jedan od sumpornih pripravaka (CHROMOSUL 80, COSAVET, KALINOSUL, THIOVIT JET..) ili neki od sljedečih fungicida: STROBY WG, CABRIO TOP (suzbija pepelnicu i peronosporu), VIVANDO, COLLIS?

        Zabilježene su pojave šteta od grinja uzročnika akarinoze (Calepitrimerus vitis) i grinja uzročnika erinoze (Eriophyes vitis). Intenzitet napada ovisit će o prezimljenom potencijalu štetnika, osjetljivosti sorte, agrotehnici i vremenu u kojem će loza biti u osjetljivom stadiju. Pri povoljnim vremenskim prilikama i optimalnom razvoju loze štete su uglavnom zanemarive, iako ima lokaliteta i sorti koje su bilježile značajnije štete. Vodite brigu o suzbijanju grinje šiškarice povećanim količinama sumpornih pripravaka (CHROMOSUL 80, COSAVET, KALINOSUL, THIOVIT JET..) ili primjenom akaricida: ZOOM 11 SC, DEMITAN, ENVIDOR SC 240, KRAFT 18 EC, VERTIMEC 018 EC ?

        Također je moguća ranija pojava mlađih razvojnih stadija crvenog pauka, posebice na lokalitetima gdje je izostala primjena uljnih pripravaka. Navedeni pripravci suzbijaju grinje i crvenog pauka.

        Potrebno je pregledati vinograd na prisutnost štetnih gusjenica - grozdov savijač (Sparganothis pilleriana Schiff), grba korak (Peribathodes/Boarmia rhomboidaria Schiffm), cigaraš (Byctiscus betulae L.), lozina sovica (Noctua/Triphaena pronuba L.).

Za suzbijanje štetnih gusjenica primijenite pripravak koji je registriran za suzbijanje grozdovih moljaca npr. FASTAC 10 EC.

        Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida - NN 142/12).


 

Preporuka za zaštitu vinove loze 18.04.2014.

Suzbijte crnu pjegavost i štetne grinje

        Kiša i prohladni uvjeti u fazi bubrenja pupova stvaraju idealne uvjete za razvoj uzročnika crne pjegavosti. 

        Bakrene pripravke (NEORAM WG, CUPRABLAU Z, NORDOX 75 WG, BORDOŠKA JUHA) iz prethodne preporuke možete još uvijek primijeniti ako je loza u fazi bubrenja pupova.

        Na toplijim lokalitetima Dalmacije preporućamo primjenu organskih fungicida (DELAN 700 WDG, POLYRAM DF,...) koji će u fazi pojave lističa najučinkovitije suzbiti početne infekcije crne pjegavosti, a najmanje "šokirati" vinovu lozu. Naročito se ovo odnosi na vinograde u Dalmaciji koji se tradicionalno tretiraju bakrenim sredstvima u početnoj fazi razvoja. U ovako hladnoj godini s jačim kišama, bakrena sredstva u početnim razvojnim stadijima mogu dodatno izazvati zastoj u rastu te vinovu lozu učiniti manje otpornom na infekcije uzročnicima bolesti te istovremeno omogućiti i značajniji razvoj grinja uzročnika erinoze i akarinoze.

        Preporučamo primjenu svih agrotehničkih mjera  kako bi vinograd što prije postigao optimalnu kondiciju i brzinu razvoja tj. da što kraće bude u fazi razvoja koja pogoduje brzom razvoju grinja. U tom smislu potrebna je pravilna gnojidba mineralnim ili organskim gnojivima, što brže odvođenje suviška vode s parcele, pravovremeno suzbijanje korova i pravilna zaštita sa fungicidima koji neće biti fitotoksični pri hladnim i kišnim vremenskim uvjetima tj. izbjegavati bakrene pripravke u fazi početnog rasta i razvoja mladica, a koristiti blaže i jednako učinkovite organske fungicide (DELAN 700 WDG, POLYRAM DF, CABRIO TOP,...)

PREPORUKA za suzbijanje crne pjegavosti (+ pepelnica iz pupa i štetne grinje) u fazi pojave lističa za 100 lit škropiva:

 

DELAN 700 WDG 50 g + CHROMOSUL 80 1 kg
ili
POLYRAM DF 250 g + CHROMOSUL 80 1 kg


        Štetne grinje, uzročnike erinoze i akarinoze preporučamo suzbijati novim, modernim i uskoro na tržištu dostupnim akaricidom MASAI WP (tebufenpirad 20%).

        Osim toga preporučamo suzbijanje korova koji bi dolaskom toplijeg vremena uslijed velike vlažnosti tla mogli imati nagli porast. U zadnje vrijeme na tržištu su se pojavili noviji pripravci koji djeluju kontaktno i rezidualno (GOAL) te nakon primjene "drže" tretiranu površinu čistom nekoliko mjeseci.

        Osim rezidualnih pripravaka opravdano je koristiti i totalne (sistemične/folijarne) herbicide primjenom u trake (redove). Većina ovih herbicida sadrži glifosat, a razlikuju se po komercijalnim imenima. Važno je napomenuti da se primjene nisko uz niski tlak i krupnim kapljicama radi smanjene mogućnosti zanošenja na mlade listiće.

        Prilikom primjene pripravaka vodite računa o pravilnoj potrošnji škropiva po jedinici površine.

        Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida - NN 142/12).


 

Preporuka za zaštitu vinove loze 09.03.2014.

Rano proljetna zaštita vinograda

        U vinogradima je u tijeku rezidba vinove loze. Radi smanjenja infektivnog potencijala uzročnika bolesti i smanjenja populacije prezimljujućih stadija štetnika orezanu rozgvu obavezno uklonite iz vinograda i uz adekvatne mjere opreza spalite ili spremite u zatvoreni prostor za potpalu roštilja.

        S početkom bubrenja pupova i kretanja vegetacije bit će potrebno izvršiti prvu zaštitu. Osnovni problemi koji se jave u početku razvoja vinove loze su uzročnici crne pjegavosti (Phomopsis spp.) i pepelnice (Erysiphe necator). Moguće je očekivati i pojavu bakterioza na mjestima reza, grinja uzročnika akarinoze (Calepitrimerus vitis) i erinoze (Eriophies vitis). Pregledom vinograda svakako je potrebno utvrditi i nazočnost jaja crvenog voćnog pauka.

        U fazi mirovanja ili najkasnije u fazi »vunastog pupa« preporućamo preventivno primijeniti bakrene pripravke NEORAM WG ili CUPRABLAU Z ili NORDOX 75 WG koji značajno suzbijaju/uništavaju uzročnike crne pjegavosti i bakterioza. Bakrenim pripravcima preporučamo dodati sumporni pripravak CHROMOSUL 80 koji suzbija prezimljujuće forme pepelnice na rozgvi. U povećanim koncentracijama CHROMOSUL 80 suzbija i eriofidne grinje.

        Za suzbijanje uzročnika bolesti i prezimljujućih formi štetnika (jaja crvenog pauka, grinje) preporučamo primjenu uljnih pripravaka (SVIJETLO MINERALNO ULJE, BIJELO ULJE) ili gotovih uljnih pripravaka s bakrom (CRVENO ULJE, MODRO ULJE) ili navedenih uljnih pripravaka kojima ćemo dodati bakreno sredstvo prilikom pripreme škropiva.

        Uljnim pripravcima nije preporučljivo dodavati sumpor zbog utvrđenog međusobnog antagonizma.

Preporuka za 100 lit škropiva u fazi vunastog pupa:

 

NEORAM WG (0,8-1 kg) + CHROMOSUL 80 (1-1,5 kg)
ili
CUPRABLAU Z (0,8-1 kg) + CHROMOSUL 80 (1-1,5 kg)
ili
NORDOX 75 WG (200-300 g) + CHROMOSUL 80 (1-1,5 kg)
ili
CRVENO ULJE 2,5 lit
ili
MODRO ULJE 2,5 lit


        Prilikom pripreme škropiva svaki pripravak otopiti u malo vode i dodati u uređaj za aplikaciju koji je prethodno do pola napunjen s vodom. Nakon dodavanja pripravaka dopuniti vodu do potrebne količine. Paziti na homogenost škropiva (miješanje).

Aplikacija:

        Kod prvih tretmana bitno je dobro okupati trs, lucnjeve, reznike, ali i deblo, sve nakon rezidbe i eventulanog skidanja (struganja) stare kore. Aplikacija leđnim ružnim prskalicama je preporućljiva u manjim vinogradima uz uvjet da je mirno i suho vrijeme. Leđne raspršivaće (atomizere) također možete koristiti, no svakako vodite računa da oni troše manje škropiva pa sukladno tome povečajte koncentracije (koliko puta manje vode toliko puta veča koncentracija škropiva, ali max. do 4x).

        Upotrebom visokih koncentracija sumpornih pripravaka (2 kg/100lit) možete vrlo učinkoviti suzbijati grinje u fazi vunastog pupa, ali bez miješanja s uljnim sredstvima.

        Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida - NN 142/12).