Preporuka za zaštitu vinove loze 07.07.2013.

        Od 16.-22. lipnja imali smo vrlo vruće i vrlo sparne vremenske uvjete dok smo od 23.-25. lipnja na cijelom kontinentalnom području zabilježili značajne količine oborina. Preteći uvjete u nekoliko vinograda na netretiranom trsju utvrđeni su simptomi zaraze triju najvažnijih bolesti: plamenjače, sive plijesni (botritisa) i  pepelnice. Također je utvrđeno osipanje cvjetova uslijed vrlo nepovoljnih vremenskih uvjeta tijekom cvatnje vinove loze.
        Najavljeni vremenski uvjeti u sljedećih nekoliko dana s temperaturama do 280C i povremenim pljuskovima pogodovat će razvoju svih bolesti posebice pepelnice i sive plijesni (botritisa) uz pojavu plamenjače na mlađem lišću.
        Dakle, u narednom razdoblju velika je opasnost od mogućeg razvoja i širenja sve tri najvažnije bolesti vinograda: plamenjače ili peronospore (Plasmopara), pepelnice (Erysiphe) i sive plijesni (Botrytis)!

        Siva plijesan
        Na sortama i položajima vrlo osjetljivim na sivu plijesan (Botrytis) preporučujemo prije ili u "zatvaranju" grozdova koristiti pravi botriticid CANTUS, pripravak dopušten za primjenu u integriranoj proizvodnji.

        Pepelnica
        Pepelnica za intenzivan razvoj ne treba kišu već joj je za infekcije potrebna povećana relativna vlaga zraka, jutarnje rose te bujan čokot.
        Zbog bujnosti vinove loze, osjetljivosti na infekcije i vremenske uvjete koji pogoduju razvoju pepelnice preporučamo primjenu sistemičnih ili kontaktnih pripravaka s plinovitim učinkom.
        Jedan od novijih i u praksi iznimno brzo prihvaćenih pripravaka je svakako VIVANDO sa svojim jedinstvenim načinom djelovanja u obliku aktivne tvari metrafenon.
Također preporučamo pripravak COLLIS koji osim pepelnice dodatno suzbija uzročnike sive plijesni.
        STROBY WG je iznimno učinkovit i kvalitetan pripravak za suzbijanje pepelnice već dulje vrijeme dokazan u praksi. Djeluje brzo, produženo i nakon primjene putem plinovite faze dospije u sve dijelove grozda i mladica.

        Plamenjača
        ACROBAT MZ WG i FORUM STAR su pripravci kombiniranog, sistemično-kontaktnog načina djelovanja te najučinkovitije suzbijaju plamenjače u vinogradima jer stopiraju razvoj bolesti i u slučaju da se već razvila na i u zaraženim organima.
        Osim navedenih fungicida moguće je primijeniti pripravak CABRIO TOP koji djeluje dvostruko - na plamenjaču i pepelnicu. Djeluje na principu stvaranja deponija aktivne tvari na listu koja se oslobađa i aktivno suzbija spore plamenjače i pepelnice prilikom kiše ili jače rose.
        Prednost sistemičnih fungicida je nemogućnost direktnog ispiranja kišom te njihovo kretanje unutar provodnih snopova gdje suzbiju micelije kojima se gljiva uzročnik bolesti širi unutar zaraženih organa.

        VAŽNO: Nakon 26.06. utvrđen je let druge generacije grožđanih moljaca (Lobesia) na praćenim lokalitetima pa je u narednim danima potrebna primjena insekticida, naročito u vinskih sorata čije bobice počinju "zatvarati" grozdove!
        Preporučamo primjenu insekticida FASTAC 10 EC. Moguće je smanjiti navedenu dozu insekticida ako se primjenjuju samo u zoni grožđa.

        Dakle, pred i u zatvaranju grozda potrebna je primjena pripravaka za suzbijanje bolesti i druge generacije grožđanih moljaca:

  1. Plamenjača - ACROBAT MZ WG ili FORUM STAR
  2. Pepelnica - VIVANDO ili COLLIS ili STROBY WG
  3. Siva plijesan - CANTUS
  4. Grožđani moljci - FASTAC 10 EC

        Zanimljiva je kombinacija FORUM STAR + COLLIS + CANTUS koja pruža vrlo snažnu zaštitu protiv razvoja sive plijesni kod vrlo osjetljivih sorti vinove loze.
        Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida - NN 142/12).