Preporuka za zaštitu vinove loze 14.06.2013.

        Plamenjača
        Nakon cvatnje vinove loze preporučamo primjenu sistemičnih fungicida jer vinova loza ima bujnu masu i veliku lisnu površinu koju je teško "pokriti" kontaktnim fungicidima. Još uvijek štitimo sve dijelove vinove loze te naknadno izrasle dijelove. U tu svrhu koristimo sistemične ili bolje rečeno sistemične pripravke uz dodatak kontaktne komponentne radi smanjena mogućnost pojave otpornosti gljivica uzročnika bolesti. Prednost sistemičnih fungicida je nemogućnost direktnog ispiranja kišom te njihovo kretanje unutar provodnih snopova gdje suzbiju micelije kojima se gljiva uzročnik bolesti širi unutar zaraženih organa.
        ACROBAT MZ WG i FORUM STAR najučinkovitije suzbijaju plamenjače u vinogradima jer stopiraju razvoja bolesti i u slučaju da se već razvila na i u zaraženim organima.
        Osim navedenih fungicida moguće je primijeniti pripravak CABRIO TOP koji djeluje dvostruko - na plamenjaču i pepelnicu. Djeluje na principu stvaranja deponija aktivne tvari na listu koja se oslobađa i aktivno suzbija spore plamenjače i pepelnice prilikom kiše ili jače rose.

        Pepelnica
        Pepelnica za intenzivan razvoj ne treba kišu već joj je za infekcije potrebna povećana relativna vlaga zraka, jutarnje rose te bujan čokot. Iako je pepelnicu potrebno kontrolirati već od otvaranja pupova, upravo je završetak cvatnje do zatvaranja grozda vrijeme za intenzivnu borbu protiv pepelnice.
        Zbog bujnosti vinove loze, osjetljivosti na infekcije i vremenske uvjete koji pogoduju razvoju pepelnice preporučamo primjenu sistemičnih pripravaka.
Jedan od novijih i u praksi iznimno brzo prihvaćenih pripravaka je svakako VIVANDO sa svojim jedinstvenim načinom djelovanja u obliku aktivne tvari metrafenon.
Također se može toplo preporučiti pripravak COLLIS koji osim pepelnice dodatno suzbija uzročnike sive plijesni.

        Siva plijesan
        Neke sorte vinove loze (zbijenog grozda i tanje kožice boba-Rajnski rizling, Zeleni silvanac...) traže vrlo snažnu zaštitu protiv sive plijesni.
        Predlažemo primjenu fungicida CANTUS odmah po završetku cvatnje kako bismo u startu eliminirali mogućnosti infekcije sivom plijesni. CANTUS je poseban pripravak koji zaslužuje svoje mjesto u svakom programu protiv sive plijesni.

        Dakle, završetkom cvatnje čeka nas primjena triju pripravaka za suzbijanje bolesti:

  1. Plamenjača - ACROBAT MZ WG ili FORUM STAR
  2. Pepelnica - VIVANDO ili COLLIS (+ CHROMOSUL min. količina)
  3. Siva plijesan - CANTUS

        Zanimljiva je kombinacija FORUM STAR + COLLIS + CANTUS koja pruža vrlo snažnu zaštitu protiv razvoja sive plijesni kod vrlo osjetljivih sorti vinove loze.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida - NN 142/12).