Preporuka za zaštitu vinove loze 04.06.2013.

        Većina sorti vinove loze nalazi se u fazi početka cvatnje. Najava hladnog i kišnog perioda produljit će samu cvatnju i oplodnju, a time će i loza biti dulje izložena infekcijama peronospore i plamenjače, uz veću mogućnost pojave ranog botritisa, naročito na osjetljivijim sortama zbijenog grozda (npr. Rajnski rizling, Zeleni silvanac). Naime, iskusni vinogradari znaju da nije poželjna primjena zaštitnih sredstava za vrijeme cvatnje jer se mogu pojaviti negativni utjecaji korištenih škropiva na proces oplodnje. Zbog toga je važno izabrati pripravke koji će pružiti dugotrajnu zaštitu protiv peronospore i pepelnice kroz cijelu cvatnju.
Neposredno pred početak cvatnje preporučamo primjenu sljedećih kombinacija:

  • FORUM STAR + COLLIS (0,2% + 0,035%) (odlično za sorte zbijenog grozda jer ova kombinacija suzbija peronosporu, pepelnicu i sivu plijesan) ili
  • ACROBAT MZ WG + VIVANDO + CHROMOSUL 80 (0,25% + 0,02% + 0,2%) (sumpor se preporuča radi ubrzanja učinka na eventualno već prisutnu zarazu pepelnicom)

        FORUM STAR, ACROBAT MZ WG, VIVANDO i COLLIS pružaju sigurnu zaštitu tijekom cijelog perioda cvatnje (cca 10-14 dana), ovisno o vremenskim uvjetima.

        Njihovu primjenu treba tempirati neposredno pred cvatnju kako bi se učinak pripravaka "protegao" kroz cijeli period cvatnje. Tijekom cvatnje nije preporučljivo tretiranje zbog mogućih negativnih učinaka na oplodnju.

        Samo u slučaju da se cvatnja odulji (uslijed dugotrajnije kiše i hladnog vremena) opravdana je primjena fungicidnih pripravaka u periodu cvatnje.

        Prva generacija grozdovih moljaca javlja se obično pred početak cvatnje. Za njihovo suzbijanje primijenite pripravak koji je registriran za suzbijanje grozdovih moljaca npr. FASTAC 10 EC konc. 0,015%.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida - NN 142/12).