Preporuka za zaštitu vinove loze 09.05.2013.

        Promjenjivo vrijeme s izmjenama kiše i sunca uzrokovat će pojavu primarnih infekcija peronosporom jer su uvjeti za infekcije ispunjeni. Pažljivo pregledajte donje listiće kako bi utvrdili eventualnu pojavu uljanih pjega što je siguran znak infekcije.

        Nemojte čekati da se ovi simptomi na donjem lišću pojave već preventivno primijenite jedan od organskih fungcida: DELAN 700 WDG, POLYRAM DF ili CABRIO TOP.

        Vinova loza u ovoj fazi razvoja može biti zaražena pepelnicom razvijenom iz pupa zaraženog prethodne godine. U slučaju pojave simptoma primijenite jedan od sumpornih pripravaka (CHROMOSUL 80, COSAVET, KALINOSUL, THIOVIT JET..) ili neki od sljedećih fungicida: STROBY WG, CABRIO TOP (suzbija pepelnicu i peronosporu), VIVANDO, COLLIS...

        Za očekivati je pojavu štetnika  u vidu grinja uzročnika akarinoze (Calepitrimerus vitis) i grinja uzročnika erinoze (Eriophyes vitis). Intenzitet napada ovisit će o prezimljenom potencijalu štetnika, osjetljivosti sorte, agrotehnici i vremenu u kojem će loza biti u osjetljivom stadiju. Pri povoljnim vremenskim prilikama i optimalnom razvoju loze štete su uglavnom zanemarive iako ima lokaliteta i sorti koje su bilježile značajnije štete. Vodite brigu o suzbijanju grinje šiškarice povećanim količinama sumpornih pripravaka (CHROMOSUL 80, COSAVET, KALINOSUL, THIOVIT JET..) ili primjenom akaricida: ZOOM 11 SC, DEMITAN, ENVIDOR SC 240, KRAFT 18 EC, VERTIMEC 018 EC …

        Također je moguća ranija pojava mlađih razvojnih stadija crvenog pauka, posebice na lokalitetima gdje je izostala primjena uljnih pripravaka. Navedeni pripravci suzbijaju grinje i crvenog pauka.

        Potrebno je pregledati vinograd na prisutnost štetnih gusjenica - grozdov savijač (Sparganothis pilleriana Schiff), grba korak (Peribathodes/Boarmia rhomboidaria Schiffm), cigaraš (Byctiscus betulae L.), lozina sovica (Noctua/Triphaena pronuba L.). Za suzbijanje štetnih gusjenica primijenite pripravak koji je registriran za suzbijanje grozdovih moljaca npr. FASTAC 10 EC.

        Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida - NN 142/12).