Filtriranje vina pločastim filterima

Karlo Banović, dipl. ing.
E-mail: karlo.banovic[@]zg.t-com.hr

Filtriranje vina pločastim filtrima

Filtriranje vina je postupak odstranjivanja nečistoća iz vina koje se zadržavaju na filtracijskom sloju kroz koji prolazi vino. Poznato je da su već stari Grci i Rimljani filtrirali vino procjeđivanjem kroz platno. Ta metoda filtriranja je i danas raširena u domaćinstvima.

Svako, iole ozbiljnije, bavljenje vinarstvom, a naročito proizvodnja vina za tržište i punjenje u boce, zahtijeva kvalitetniji pristup filtriranju vina. Razvojem tehnologije proizvodnje vina, izumljeni su učinkoviti strojevi za filtriranje. Većina podrumara danas koristi naplavne i pločaste filtre uz veliku prevagu pločastih.
Razlog veće uporabe pločastih filtra je zbog njihove jednostavnosti i svestranosti.

PLOČASTI FILTRI ZA VINO

Sastoji se od postolja, okvira, filtar ploča, filtar slojnica, vijka, manometra i crpke. Okviri su izrađeni od legura metala ili plastike, a između se postavljaju filtar ploče koje su od plastike, šuplje su i služe kao dovodni i odvodni kanali za vino i ujedno učvršćuju filtar slojnice koje su bit filtra. Okviri se zajedno s filtar pločama na postolje pritežu pomoću vijka. Vino kroz filtar protječe pod tlakom koji stvara crpka postavljena između bačve-cisterne i filtra (obično je ugrađena na filtar). Crpka je neophodna za filtriranje, ali nije neophodno kupovati filtar sa ugrađenom crpkom, ako već posjedujete crpku. Provjera tlaka regulira se manometrom. Tlak obično iznosi 1-1,5 bara. Različite su dimenzije okvira i ploča kod ovog filtra. pa upravo o tim veličinama ovisi i kapacitet-propusna moć filtra uz čimbenik zamućenja vina. Veličine ploča su: 20x20, 25x25, 30x30, 40x40, 60x60 cm. 

Najčešća veličina u praksi je 20x20 cm. Broj ploča na filtru ne odlučuje o kvaliteti filtriranja, nego samo o njegovoj brzini. Proporcionalno broju ploča povećava se i brzina filtriranja u jedinici vremena.

Kako vino ne bi poprimilo miris ploča, u početku filtriranja kroz filtar se propusti voda zakiseljena limunskom kiselinom, ili manja količina vina koja se odvoji, a tek potom počinje filtriranje.
Za razliku od drugih dijelova filtra, filtar slojnice su potrošni materijal i moraju se mijenjati nakon začepljenja nečistoćama. Zbog njihove presudne važnosti u procesu filtriranja, posvetit ćemo im više prostora u ovom tekstu. S jedne su strane hrapave, a s druge glatke. Postavljaju se tako da hrapava strana uvijek bude okrenuta prema dotijeku mutnog vina. Filtriranje je finije na manje poroznoj ploči, pa je na temelju toga obavljena nomenklatura ploča, a intenzitet poroznosti označen je brojevima ili slovima.

Nekada su se koristile azbestne slojnice, no zabranjene su zbog svog štetnog djelovanja na zdravlje ljudi. Sada se koriste slojnice izrađene od celuloznih vlakana.

Kad se pore na pločama začepe, ploče moramo promijeniti. Brzina začepljenja ovisi o poroznosti ploča i zamućenju vina.

Mehanizam zadržavanja nečistoća u filtar slojnicama

Građu filtar slojnica možemo predočiti kao labirint, izvanredno usko prostorno sito s bezbroj račvastih kanala. Oni tvore 70% do 80% ukupnog volumena filtar slojnice, iz čega proizlazi mogućnost zadržavanja velike količine nečistoće. Obujam šupljeg prostora filtar slojnice iznosi do 4 L m-2. Mehaničke nečistoće, mikroorganizmi, koloidi i virusi zadržavaju se na svom dugačkom putu kroz fini labirint, pri čemu se elektrokinetički potencijal i mehanička apsorpcija međusobno pomažu i dopunjuju.

Da bi mogli zorno prikazati odnose u unutrašnjosti filtar slojnice, pokušat ćemo slijedećom usporedbom: Ako je potrebno da čestica veličine 1 mm kod realnih uvjeta filtriranja (400 L m-2 h-1 / 0,11 m s -1 )prođe za 34 sekunde put kroz 3,7 mm duboku slojnicu, analogno tome nogometna lopta trebala bi u isto vrijeme proći kroz 87 m duboku šumu gustog drveća i grmlja. Kod dubinskog filtriranja na filtar slojnicama separacija se samo neznatno odvija na površini, a najvećim dijelom u dubini slojnice. Pokusna čestica veličine 1,05 i 1,45 µm u trodimenzionalnom situ Sterilizacijskog filtera. Uvećano oko 9500 puta. U narednoj tabeli prikazat ćemo orijentacijske upute za uporabu filtar slojnica SEITZ. Zbog ograničenosti prostora nećemo prikazivati upute za druge proizvođače, čije se filtar slojnice mogu kupiti na našem tržištu, kao npr. TOSCANA ENOLOGICA MORI kod kojeg oznake idu V 0, kao najgrublje, do V 24 kao sterilne. Prilikom kupovine određenih slojnica, obavezno tražite upute za njihovu primjenu.
ORIJENTACIJSKE UPUTE ZA UPORABU SEITZ-FILTER SLOJNICA

FILTAR SLOJNICE, KOJE PREPORUČUJE SEITZ

PODRUČJE UPORABE

 

NAKON PRVOG OTAKANJA MLADOG VINA

SA PLOČASTIM FILTROM

SEITZ- K 900,SEITZ- K700, SEITZ-K 300

NAKON DRUGOG OTAKANJA

SA PLOČASTIM FILTROM

SEITZ-K 300, SAITZ- K 200

NAKON ČIŠÆENJA

PLAVO ČIŠÆENJE
BENTONITNO ČIŠÆENJE
ŽELATINSKO ČIŠÆENJE

SEITZ-K 200, SEITZ-K 100

ZA ZADNJU FINU FILTRACIJU PRIJE STERILNE FILTRACIJE ZA VINA S OSTATKOM ŠEÆERA

KOD NEINFICIRANIH VINA KOD PROBLEMATIČNIH VINA KOD NAKNADNE MEMBRANSKE FILTRACIJA

SEITZ-K 200, SEITZ-K 100, SEITZ-KS 80, SEITZ-KS 50, SEITZ-EK

ZA ZADNJU FILTRACIJU PRIJE PUNJENJA

CRVENA VINA - PROVRELA bakteriološki neinficirana
BIJELA VINA - PROVRELA bakteriološki neinficirana
VINA SA OSTATKOM ŠEÆERA vruće punjenje
VINA SA OSTATKOM ŠEÆERA bakteriološki neinficirana bakteriološki inficirana
VINA SA VISOKOM pH VRIJEDNOŠÆU
bakteriološki jako inficirana

SEITZ-K 300, SEITZ-K 100, SEITZ-KS 80, SEITZ-KS 50, SEITZ-EK, SEITZ-EK 1

 

Filtar slojnice SEITZ sa oznakom EK (Entkeimen) što znači bez mikroba, (kod proizvođača TOSCANA ENOLOGICA MORI to su slojnice s oznakom V 24) takve su poroznosti da ne propuštaju mikrobe (kvasce i bakterije), pa tako obavljamo hladnu sterilizaciju vina. Preko tih slojnica uputno je filtrirati vina neposredno prije punjenja u boce. Vino koje ostane izvan boca može biti ponovno zaraženo mikrobima.

Filtriranje vina sa pločastim filtrima zahtijeva uzimanje u obzir velikog broja čimbenika koji odlučuju o uspješnosti filtriranja. Zanemarivanje jednog ili više od njih imat će za posljedicu lošije rezultate od očekivanih. Najvažniji čimbenici koji utječu na efekt filtriranja su:

· vrsta filtar slojnice,
· pH vrijednost,
· koncentracija pratećih soli,
· sadržaj površinskih aktivnih tvari,
· temperatura i viskozitet,
· brzina strujanja,
· pritisak,
· vrsta uređaja
· tijek postupka ( kontinuirano/ diskontinuirano)
· prethodni stupanj filtriranja.

ŠTO SVE TREBA PROVJERITI DA BI SE OTKRILE NAJČEŠĆE GREŠKE KOD FILTRIRANJA SA PLOČASTIM FILTRIMA?

· Da li se vodilo računa o uputama za rad?
· Da li je očišćen uređaj za filtriranje?
· Da li je filtar slojnica neoštećena?
· Da li brtvila odgovaraju? Nisu li zastarjela? Nisu li oštećena?
· Da li su filtar slojnice dobro stavljene?

 

Vino koje se filtrira mora kroz slojnicu prvo protjecati kroz hrapavu stranu. Krivo uložena slojnica gubi oko 40% svog kapaciteta te ima sklonost gubitka vlakna. · Da li je vino prije filtriranja dovoljno izbistreno? Pločasti filtri za vino postali su često viđena oprema u podrumu svakog proizvođača koji proizvodi nekoliko tisuća i više litara vina godišnje. Prednost ovog filtra je u tome da vino ne dolazi u dodir sa zrakom, ne gubi ugljični dioksid koji mu daje svježinu, a ni aromatične tvari. Jednostavna uporaba, učinkovitost i relativna jeftinost, daju veliku prednost pločastim filtrima nad ostalima.

Često je u uporabi i kombinacija punilice za vino sa pločastim filtrom, koji je ugrađen na zajednički okvir, što omogućuje filtriranje vina i punjenje u boce u jednom mahu. Kombinacija filtra i punilice za vino Ohrabrujuće djeluje saznanje da sve više vinara primjenjuje znanstvene metode i tehnološke inovacije u svom nastojanju da proizvode kvalitetna vina, koja će uz marketinški nastup na tržištu, uroditi odobravanjem potrošača i prihvaćanjem njihovih vina.