Hrastovina izazov bačvaru i podrumaru

        Kupovinom sorata grožđa mirisnih sastojaka otkrivate svoj ukus, ili ukus drage osobe kojoj želite ugoditi.
        Kupovinom parafinirane bačve pak, može se staviti pod upitnik.
        Naime, hrastovina je najbolje drvo za izradu vinskih bačava, osobito svjetski poznata slavonska, ali samo ako je trupac dobro obrađen. Debljina dužice određena je zapremninom hrastove bačve. U postupku izrade bačve kalanjem drva za izradu dužice veći dio trupca je neupotrebljiv, pa ima mnogo otpada, a zakon ponude i potražnje diktira kvalitetu.

        Mnogi su spremni platiti pravu kvalitetu. Međutim, neki će vam se i ne znajući pohvaliti bačvom od piljene hrastovine, koja ima pretanke dužice, jer je bačvar iz što manje hrastova drva nastojao izraditi što više bačava. Prodajući ih po nešto nižoj cijeni našao je svoju računicu, ali nije izradio kvalitetne bačve. Naime, paljenjem hrastova drva presijecaju se snopovi oku nevidljive strukture, kojima su kolali sokovi stabla. Koristi li se za izradu hrastove bačve i središnji dio trupca, u kojem je struktura drva manje zbijena (cijevi provodnice u tom dijelu većeg su promjera) upitna je kvaliteta bačve.

        Nesavjesni bačvari izrađuju bačve i iz nekvalitetna drva, a kupce zavaravaju lakom i ukrasima. Otvaranjem vratašca vidjet ćete da je unutra površina bačve neravna.

        Kupujete li u posljednji tren bačvu ( a ne bi trebali), bačvar pretpostavlja kako nemate ni volje niti vremena za pripremu prije upotrebe. Naime, parafiniranje sprečava dodir mošta ili vina s nepripremljenom površinom drveta. Kotrljajući bačvu do vozila kojim ćete je prevesti kući, dužice vibriraju i sloj parafina popuca na dodirnim crtama. Ako je sloj parafina nepravilno nanesen, mošt ili vino imat će jače izražen okus nepripravljena drveta. Ukoliko je nesavjesni bačvar izradio bačvu iz nekvalitetna drva i prikrio ga lakom izvana a parafinom iznutra, vaše vino ili mošt imat će neželjeni okus i miris.

        Dugotrajnim postupcima nekad su se bačve obrađivale sodom. Danas isparivačem vrućom parom relativno brzo može izlužiti unutarnja površina drveta, tj. iz nekoliko milimetara debelog sloja strukture drva izlučiti taninske materije. Iz bačve curi tamnosmeđa voda, koja tijekom postupnog isparavanja postaje sve čišća. Prekinite postupak kad iz bačve curi samo čista voda, a bačva je i izvana topla. Vruća para vjerojatno je uništila sve štetne žive mikroorganizme u drvetu, a odstranjena je i suvišna količina taninskih materija. Pri postupku vrelom parom ili vodom ne skidajte vratašca dok se bačva potpuno ne ohladi. U protivnom, vratašca više ne prianjaju, ili povijanjem metalne pločice uzdužno popuca površina na otvoru za pipu i vijak (za pritezanje vratašca na bačvi).

        Valjanjem bačve obrađene parom, u koju ste ulili otopinu vinske kiseline (na 10 l vode - 5 dag vinske kiseline), ovinite je prije nalijevanja mošta ili vina. Kristali teško topive vinske kiseline u prosušenom površinskom sloju zatvorit će pore drveta i napraviti prvi sloj zdravog vinskog kamena. U suprotnom, površinski sloj drveta zadovoljit će potrebu za kiselinom uzimanjem dragocjene vinske kiseline iz mošta ili vina.