12.01.2005 - Zakon o hrani i osnivanje Hrvatske agencije za hranu

        U srpnju 2003. god. je donesen Zakon o hrani koji definira nove kriterije zdravstvene ispravnosti, sigurnosti i higijene hrane u skladu s propisima zakonodavstva EU. Zakon donosi niz novina definirajući postojeće i uvodeći nove pojmove i organizacijske promjene u kontroli hrane. Novine se odnose na kontrolu i analizu rizika, novu hranu, službenu i laboratorijsku kontrolu uključujući i hranu za životinje, te osnivanje Hrvatske agencije za hranu.

        Osnovna je zadaća Hrvatske agencije za hranu analiza rizika koji mogu potjecati od hrane i hrane za životinje, znanstveno i stručno nadziranje zdravstvene ispravnosti i čistoće hrane, te preko sustava brzog uzbunjivanja povezana s europskim uredom za brzo uzbunjivanje i sprječavanje neželjenih posljedica.

        Agencija je osnovana na prijedlog hrvatske Vlade u ožujku, a otvorena je 11. listopada  2004.god. u Osijeku, a  privremeni ravnatelj je Boris Antunović, Predstavnici Svjetske banke izrazili  su spremnost da novčano pomoć u razvoj Agencije u okviru predpristupnih fondova.

        Javnost je pozvana da sudjeluje u radu Agencije, ponajprije dostavljajući obavijesti, a posebno se očekuje dobra suradnja s Udrugom "Potrošač" i nevladinim ekološkim udrugama, a što traži i Europska unija, kazao je Antunović.

        Imajući u vidu da Zakon o hrani pod svojom nadležnošću ima i vino, zainteresirani ga mogu pronaći na našim stranicama.
Karlo Banović, dipl.ing.