Preporuke za pravilan odabir sredstava za zaštitu bilja

Pročitali smo za Vas: ''Glasilo biljne zaštite 1.2002. - dodatak'' - Glasilo Hrvatskog društva biljne zaštite

Dr. Andras Horn
Sumitomo Corporation /Summit Agro

Preporuke za pravilan odabir sredstava za zaštitu bilja


        Za odabir najpovoljnijeg sredstva za zaštitu bilja, u svakoj je situaciji potrebno uzeti u obzir veliki broj čimbenika. Zbog toga smo u ovom izlaganju kroz čitav niz primjera objasnili tu problematiku.

        Postoji više registriranih proizvoda koji se mogu koristiti za suzbijanje određenih štetočinja (štetnika, bolesti). Da bismo se između njih odlučili, preporučamo uzeti u obzir slijedeće prioritete:
  1. Utjecaj na okoliš;
  2. Rotacija sredstava s različitim načinom djelovanja;
  3. Izračun rentabilnosti (ekonomski prioritet).

Ipak treba imati na umu da su ovi prioriteti međusobno povezani, te da su istovremeno i gospodarski faktori o kojima treba dugoročno promišljati.


        Utjecaj na okoliš
        Oblikovanje mišljenja o proizvodu za zaštitu bilja ovisi o njegovim konkretnim karakteristikama:
  • Razgradnja (dinamika, trajanje)
  • Otrovnost (za sisavce, ribe i ostale organizme)
  • Selektivnost

        Uzimajući u obzir ove aspekte, proizvodi za zaštitu bilja mogu se lako kategorizirati s obzirom na djelovanje na okoliš, budući da se navedene karakteristike mogu pronaći u registracijskoj dokumentaciji i stručnoj literaturi.


        Rotacija sredstava za zaštitu bilja s različitim načinom djelovanja
        Preporuča se primjena sredstava za zaštitu bilja s različitim načinom djelovanja kako bi se spriječio razvoj rezistentnih štetnika i uzročnika bolesti. Ovakvo dugoročno razmišljanje je istovremeno i profitabilno, jer trenutno korištene grupe relativno jeftinih kemikalija zadržavaju svoju učinkovitost i ne bi ih trebalo mijenjati pogotovo ne za skuplje kemikalije.


        Izračun rentabilnosti (ekonomski prioritet)
        Za izračunavanje rentabilnosti sredstva za zaštitu bilja treba uzeti u obzir čitav niz parametara: cijena/ha, spektar djelovanja, rezidualno djelovanje, radna karenca, karenca, formulacija, pakiranje itd. Međutim, ponekad sama situacija diktira upotrebu sredstva koje će imati ekonomsku opravdanost.

        Obzirom na navedene prioritete nužno je spomenuti tzv. integriranu zaštitu bilja koja je nastala kao rezultat gore navedene kategorizacije prvenstveno sa stajališta zaštite okoliša i rotacije sredstava.