Razrjeđivanje destilata

        Nakon dozrijevanja destilata, potrebno gaje razrijediti na jačinu propisanu Pravilnikom o kvaliteti alkoholnih pića (dakle, na propisanu jačinu za svaku vrstu voćne rakije), vidi tablicu.

        Destilati se na propisanu jačinu alkohola razrjeđuju vodom. Poželjno je da se u tu svrhu rabe što mekše vode (koje sadržavaju što manje otopljenih kalcijevih i magnezijevih soli). Naime, pri miješanju tvrdih voda (sadržavaju puno otopljenih soli kalcija i magnezija) s alkoholnim otopinama izlučuju se kalcijeve i magnezijeve soli, jer su manje topive u alkoholnim otopinama nego u vodi. Zbog toga se zamućuje destilat koji razrjeđujemo. To se osobito događa s destilatima, čija jačina alkohola je manja od 45 vol. %. Zato se ne preporučuje rabiti vode čija je tvrdoća veća od 7 njemačkih stupnjeva (7°nj. tvrdoće). Na žalost, u kontinentalnim krajevima naše zemlje tvrdoća vode u pravilu znatno je veća od navedenih 7°nj. tvrdoće.

        U takvom slučaju možemo si pomoći na ovaj način:
  • potrebnu količinu vode destiliramo u uređaju za destilaciju rakije, a dobivena destilirana voda rabi se za razrjeđivanje destilata
  • može se kupiti potrebna količina destilirane vode.
    Valja istaknuti da zamućenje treba po mogućnosti izbjegnuti. Naime, pri zamućenju dolazi istovremeno do izlučivanja za okus rakije poželjnih aroma i time do smanjivanja kakvoće rakije.
        Pri razrjeđivanju destilata treba postupati na ovaj način:
  • prije razrjeđivanja temperatura vode i temperatura destilata treba biti ista. Ako to nije slučaj, destilat i vodu treba ostaviti u prostoriji da se temperatura destilata i temperatura vode izjednače,
  • vodu treba uvijek ulijevati u destilat, a ne obrnuto.
Propisane jačine za pojedine vrste voćnih rakija:
Red. br.Vrsta voćne rakijePropisana jačina [vol. %]
1Rakija od šljiva25-55
2Rakija od marelica30-55
3Rakija od višnji30-55
4Rakija od jabuka30-55
5Rakija od krušaka30-55
6Ostale voćne rakije30-55

        Naime, voda i destilat ne miješaju se brzo. Stoga treba vodu ulijevati u obrocima i polako, a zadnji obrok vode treba ulijevati vrlo polako, i pri tome dobro paziti da se destilat ne muti. Pri ulijevanju vode treba dobro i stalno destilat miješati.

        Treba istaknuti da i nakon razrjeđivanja vodom može doći do naknadnog za-mućenja. Da se to ne dogodi, preporučuje se odležavanje rakije u trajanju od barem tjedan dana na temperaturi od O do 4°C.
Ako pri razrjeđivanju destilata vodom unatoč svemu dođe do zamućenja, bit će potrebno rakiju filtrirati.

Primjer izračunavanja potrebne količine vode za razrjeđivanje:
        Mjerenjem smo utvrdili da 80 litara destilata (srednji tok) šljivovice sadržava 68 vol. % alkohola na temperaturi od 20° C. Destilat želimo razrijediti na jačinu od 46 vol. % alkohola. Potrebnu količinu vode izračunat ćemo iz sljedećeg izraza:

V2=((V * P / P2)-V,

gdje je:
V2=potrebna količina vode za razrjeđivanje (l)
V=količina destilata za razrjeđivanje (l)
P=jačina destilata (vol. %)
P2=jačina na koju se želi razrijediti destilat (vol. %)

V2 = ((80 * 68 / 46) - 80 = 118,3 - 80 =  38,3 l
Dakle za razrjeđivanje potrebno je 38,3 litara vode.