Određivanje alkohola u destilatima (rakije, vinjaci,...)

        Alkoholometri, kojima se određuje količina alkohola u destilatima (rakijama, vinjacima,...) imaju redovito skale od 0 do 70 vol %. Baždareni su obično na 15°C, to znači točka 0 određena je kod 15°C. Prema tome, sva mjerenja alkohola u destilatima moramo vršiti kod 15°C. Zbog toga su potrebne ispravke kod drugačijih temperatura destilata, jer što je tekućina toplija, ona je rjeđa, alkoholometar tone dublje. Odnosno hladnije tekućine su gušće, pa alkoholometar uranja pliće.

        Za određivanje alkohola u destilatima potrebno je uz alkoholometar, imati staklenu menzuru. U menzuru se najprije ulije malo destilata, kako bi se isprala te dobro ocijedi. Nakon ispiranja ulijemo destilat u menzuru do oko 4/5 njezine visine. Potpuno suhi alkoholometar polagano, držeći ga s dva prsta spuštamo u tekućinu. Alkoholometar mora u tekućini slobodno plivati, ne smije se doticati stijenki menzure. Očitava se na onome mjestu gdje se nalazi rub tekućine na alkoholometru. Važno je znati da se očitava na onome mjestu, gdje tekućina "reže" alkoholometar (a ne na najvišem mjestu do kojega se tekućina penje). To je tzv., očitavanje na meniskusu.

        slika1Ako smo, naprimjer, očitali na alkoholometru 40 vol %, a temperatura je (na termometru) 20°C moramo provesti ispravku za temperaturu. Postoje specijalne REDUKCIJSKE TABLICE za određivanje prave jačine alkoholnih destilata u volumnim postotcima na standardnoj temperaturi od 15°C. Ako nemamo takovih tablica, izračunat ćemo pravu količinu alkohola u destilatu ovako: za svaki stupanj preko 15°C odbije se od očitanog broja -0,32 vol. % alkohola, a za svaki stupanj ispod 15°C doda se očitanom broju +0,32 vol. % alkohola.

 
        Primjer:
1. Očitali smo 40 vol. % alkohola, na temperaturi od 20°C,
  dakle treba odbiti 5 x 0,32 = 1,60 vol % od očitanih,
  tj. prava količina alkohola u destilatu je: 40 - 1,6 = 38,4 vol % alkohola.

2. Očitali smo 40 vol. % alkohola, na temperaturi od 10°C,
  dakle treba dodati 5 x 0,32 = 1,60 vol % na očitanih,
  tj. prava količina alkohola u destilatu je: 40 + 1,6 = 41,6 vol % alkohola.