Stipe Stipić: ''Vinogradarski priručnik'' - II. izmjenjeno i prošireno izdanje - sadržaj

        Priručnik ima 121 stranicu B5 formata s spiralnim uvezom (kao bi Vam mogao ostati otvoren na stranici na kojoj Vi to želite) s mnoštvom kvalitetnih fotografija. II izdanje je ispravljeno, prošireno i nadopunjeno u odnosu na I izdanje.


Sadržaj:

Umjesto uvoda (Nikola Novosel - Miško)
1. REZIDBA
  1.1. Koliki urod očekivati
  1.2. Rezidba rodnog vinograda (napomena. Uzgojni oblici na kraj članka)
  1.3. Rezidba mladog vinograda (nove slike III, IV i V godina)
  1.4. Tehnika uzgoja brajde
  1.5. Rezidba oštećenog vinograda
2. ZIMSKA ZAŠTITA
  2.1. Kako prezimljuju bolesti i štetnici vinove loze
  2.2. Zimsko prskanje loze
  2.3. Opasna crna pjegavost
  2.4. Lozne grinje i crveni pauk
  2.5. Gusjenica grba korak
  2.6. PIPE VINOVE LOZE
      2.6.1. Cigaraš
      2.6.2. Prugasta vinova pipa
      2.6.3. Smeđa vinova pipa
      2.6.4. Šarena vinova pipa
3. ZELENA REZIDBA
  3.1. Zelena rezidba vinove loze
4. CIJEPLJENJE
  4.1. Cijepljenje loze na rasko
5. ZAŠTITA VINOGRADA TIJEKOM VEGETACIJE
  5.1. Uvod u zaštitu vinograda
  5.2. Preduvjeti za zaštitu vinove loze od bolesti i štetnika
  5.3. Izbor fungicida za zaštitu vinove loze: Protektivni ili sistemični?
  5.4. Peronospora (plamenjača) vinove loze
  5.5. Grožđani moljci
  5.6. Uloga bora u ishrani vinove loze
  5.7. Vinograd oštećen tučom
  5.8. SIVA PLIJESAN (TRULEŽ) - BOTRYTIS
      5.8.1. Rana pojava sive plijesni na grožđu
      5.8.2. Važnost suzbijanja sive plijesni
  5.9. Žutica vinove loze (kloroza)
  5.10. Virusna oboljenja vinove loze - orginal slike
  5.11. ''ESCA'' (apopleksija ili kap vinove loze)
  5.12. Zaštita vinograda od pepelnice (Oidiuma)
  5.13. Preporuke za zadnje prskanje vinove loze Tretiranje vinograda poslije berbe
6. ZRIOBA
  6.1. Vršikanje i otvaranje loze suncu
  6.2. Praćenje zrelosti grožđa i određivanje šećera (sladora) u moštu
  6.3. Faktor zriobe grožđa
7. BERBA, PRIPREMA PODRUMA I POSUÐA
  7.1. Preduvjeti za dobivanje kvalitetnog vrhunskog vina
  7.2. Pripreme podruma za berbu grožđa
  7.3. Priprema bačava i pribora
  7.1. Uloga i značaj selekcioniranog vinskog kvasca u proizvodnji vina
  7.4. Berba i prerada grožđa
  7.5. Dobivanje crnih i ružičastih vina
  7.6. Predikatne berbe
8. GNOJIDBA
  8.1. Važnost gnojidbe u vinogradu
Umjesto zaključka