Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi)

        Opis: Na napadnutom lišću isprva se vide žućkaste točkice koje ubrzo poprimaju ljubičastocrvenkastu ili ljubičastosmedu boju, a koncentrirane su uz žile. Ove se pjege spajaju, i list se suši. Često se list deformira. Pri kasnijem napadu lišće je svjetlije, žuti i suši se, a može posmeđiti i otpasti. Zimska su jaja na rozgvi crvena, velika 0,1- 0,15 mm, te se njihove nakupine, koje su najviše koncentrirane uz pupove i koljenca, vide i prostim okom. Najviše ih ima na dvogodišnjem drvu, manje na jednogodišnjem, a najmanje na starijem drvu. Ličinke su isprva narančaste, a kasnije crvene, dok su odrasli oblici jarko crvene boje, dugi 0,3-0,4 mm. Zadržavaju se na naličju lišća u finoj paučini. Ljetna se jaja nalaze na naličju lišća uz žile, svijetlo crvene su do narančaste boje, katkada i bezbojna.

        Štetnost: Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi) napada vinovu lozu i voćke. Osim ove vrste, lozu mogu napasti i neke druge vrste crvenih pauka. Najveće štete nastaju u vrijeme kretanja loze ako je zaraza jaka. U posljednjih tridesetak godina svuda u svijetu, pa tako i u nas, naglo je porasla pojava crvenih pauka, kako na vinovoj lozi, tako i na voćkama. Štoviše, crveni pauci nisu ranije bili uopće smatrani štetnicima vinove loze. Razloga za povećanje njihove štetnosti ima više. Jedan je upotreba  insekticida širokog spectra djelovanja kao I fungicida koji pogoduju jačem razmnožavanju crvenog pauka (kaptan, tiran, ditianon, folpet, dodine) povečavanjem plodnosti I duljine života, te uništavanjem njegovih prirodnoh neprijatelja. Novi uzgojni oblici, pojačana gnojidba i vremenske prilike također su pozitivno djelovali na povećanje pojave i štetnosti crvenih pauka. 

        Biologija: Voćni crveni pauk prezimi kao zimsko jaje, kojih katkada na 1 dužnom metru rozgve ima i više tisuća. U travnju započinje izlazak ličinki iz jaja, obično nekoliko dana prije kretanja vegetacije, i traje oko mjesec dana. Razvoj ličinki završava se za desetak dana, kada se pojavljuju odrasli oblici, koji nakon oplodnje odlažu ljetna jaja. Ovakav se razvojni ciklus ponavlja nekoliko puta u toku godine, jer crveni pauk u našim uvjetima ima na godinu 6-8 generacija. Toplo i suho vrijeme pogoduje razvoju ovih štetnika, pa u povoljnim godinama u polovici ili još češće na kraju ljeta maksimalno se poveća broj crvenih pauka na lozi.

        Suzbijanje:
        Na brojnost i dinamiku populacije Panonychus ulmi utječe čitav niz faktora:
  • temperatura od 220C povoljna je za razvoj, uz relativnu vlagu zraka od 60-75%
  • kiša ne ometa štetnost, jer sišu na naličju lišća
  • jači vjetar pomaže u širenju zaraze
  • na svjetlijim terenima jači je napad, zbog bogatijih asimilata u lišću
  • dušik potencira razvoj (važna ujednačena gnojidba)
  • ditianon i piretroidi forsiraju razvoj štetnika
  • mankozeb i propineb jako usporavaju razvoj crvenog pauka
  • neutralni su klorpirifosmetil i biotehnički insekticidi

        U razvoju je važno napomenuti da stadij jaja traje koliko i stadij ličinki, pa je pri suzbijanju važno izabrati pripravke koji imaju larvicidno, adulticidno i ovicidno djelovanje. Istraživanje građe jaja pokazuje da tek pred kraj razvoja embrij kontaktira s vanjskom atmosferom (kroz stigme), pa je u toj fazi podložan na učinak akaricida sa fumigantnim djelovanjem. Stoga su idealni akaricidi koji djeluju fumigantno, a suzbijaju odrasle pauke i jaja. Pravi termin primjene je u momentu kada 30% ličinki iziđe iz zimskih jaja (odnosi se na prve izlaske ličinki, kada se opet javlja problem temperatura za fumigantno djelovanje).
        Tijekom vegetacije preporuča se primjeniti akaricide koji djeluju na jaja i pokretne stadije pauka (ovicidno, larvicidno i adulticidno djelovanje). Krenimo redom:
        a) zimsko tretiranje provodi se u početku bubrenja pupova uljnim pripravcima (BIJELO ULJE, CRVENO ULJE,MODRO ULJE, MINERALNO SVIJETLO ULJE) i to je mjera koja zamjenjuje preporuku primjene akaricida u momentu kad prvih 30% ličinki iziđe iz zimskih jaja. Prag odluke je 500-1.000 jaja na dužni metar grane. Napominjemo da je za zimsko tretiranje važna kvalitetna aplikacija (kupanje voćke). Ulje mehanički zagušuje "disanje" embrija u jaju.
        b) ako nije provedeno prvo tretiranje ili se iz bilo kojeg razloga utvrdi jača populacija voćnog pauka (oko 30% napadnutih listova) u fenofazi duljine izboja 10-20 cm potrebno je ponoviti tretiranje i to primjenom selektivnih akaricida (etoksazol, abamectin, fenpiroksimat, fenazakvin, klofentezin, spirodiklofen)
        c) tretiranje početkom ljeta provodi se u slučaju da je 70% lisne mase napadnuto voćnim paukom
        d) sredinom i krajem ljeta ponovo se provodi tretiranje akaricidima
Kako smo već napomenuli, gustoća populacije Panonychus ulmi podložna je jakim oscilacijama pa navedene preporuke nisu recept, nego okviran plan kojeg se treba držati u slučaju ozbiljne ugroze od napada. Poneke godine (naročito s vlažnim i hladnim proljećima i ljetima) nećemo ni zabilježiti značajniji napada štetnika.

        Važno je sustavno pratiti intenzitet pojave pauka uzimanjem uzoraka grana i izboja tijekom zime i brojanjem jaja po metru dužnom. Tijekom vegetacje utvrđuje se postotak zaraženih listova. U manjem nasadu pregleda se do 100 listova. Preporuča se provoditi metodu otresanja grana, koja nam daje prag odluke 2.000-3.000 pauka na 100 udaraca (20-30 pauka na 1 udarac).
Prilikom tretiranja obvezatno je povećati utrošak škropiva i postići dobru pokrovnost, jer svi djelotvorni pripravci imaju kontaktni učinak, a većina pauka siše na naličju lišća što predstavlja dodatan problem kod suzbijanja. Prednost treba dati akaricidima koji imaju trostruki način djelovanja: ovicidan, larvicidan i adulticidan.
Voditi računa o karenci primjenjenih pripravaka.

Aktivna tvar Suzbija Vrijeme primjene
Etoksazol jaja i ličinke po pregledu i utvrđivanju krit. broja
Fenazakvin pokretne stadije po pregledu i utvrđivanju krit. broja
Fenpiroksimat pokretne stadije po pregledu i utvrđivanju krit. broja
Klofentezin jaja i mlađe stad. ličinke po pregledu i utvrđivanju krit. broja
Abamectin pokretne stadije po pregledu i utvrđivanju krit. broja
Spirodiklofen jaja i pokretne stadije po pregledu i utvrđivanju krit. broja

        Obavezno se pridržavati priloženih proizvođačkih uputa za primjenu  i voditi brigu o pravilnom zbrinjavanju ambalaže (CROCPA).