Preporuka za zaštitu vinove loze - 2019.

Suzbijte crnu pjegavost, pepelnicu i štetne grinje

13.4.2019.

Kiša i prohladni uvjeti u fazi bubrenja pupova stvaraju idealne uvjete za razvoj uzročnika crne pjegavosti.

Bakrene pripravke (CUPRABLAU Z, NORDOX 75 WG, NEORAM, BORDOŠKA JUHA) možete još uvijek primijeniti ako je loza u fazi bubrenja pupova.

Na toplijim lokalitetima Dalmacije preporučamo primjenu organskih fungicida (POLYRAM DF, CABRIO TOP, DITHANE, MANCOZEB, PINOZEB..) koji će u fazi pojave listića najučinkovitije suzbiti početne infekcije crne pjegavosti, a najmanje „šokirati“ vinovu lozu. Naročito se ovo odnosi na vinograde u Dalmaciji koji se tradicionalno tretiraju bakrenim sredstvima u početnoj fazi razvoja. U ovako hladnoj godini s jačim kišama, bakrena sredstva u početnim razvojnim stadijima mogu dodatno izazvati zastoj u rastu te vinovu lozu učiniti manje otpornom na infekcije uzročnicima bolesti te istovremeno omogućiti i značajniji razvoj grinja uzročnika erinoze i akarinoze.

Vinova loza u ovoj fazi razvoja može biti zaražena pepelnicom razvijenom iz pupa zaraženog prethodne godine. U slučaju pojave simptoma primijenite jedan od sumpornih pripravaka;

CHROMOSUL 80, COSAVET, KALINOSUL 80 WG, THIOVIT JET, SUMPOR SC-80..

Preporučamo primjenu svih agrotehničkih mjera  kako bi vinograd što prije postigao optimalnu kondiciju i brzinu razvoja tj. da što kraće bude u fazi razvoja koja pogoduje brzom razvoju grinja. U tom smislu potrebna je pravilna gnojidba mineralnim ili organskim gnojivima, što brže odvođenje suviška vode s parcele, pravovremeno suzbijanje korova i pravilna zaštita sa fungicidima koji neće biti fitotoksični pri hladnim i kišnim vremenskim uvjetima.

Štetne grinje, uzročnike erinoze i akarinoze preporučamo suzbijati novim, modernim akaricidom MASAI ili već dokazanim ENVIDOR, ZOOM, KRAFT, VERTIMEC akaricidima.

Osim toga preporučamo suzbijanje korova koji bi dolaskom toplijeg vremena uslijed velike vlažnosti tla mogli imati nagli porast. U zadnje vrijeme na tržištu su se pojavili noviji pripravci koji djeluju kontaktno i rezidualno te nakon primjene „drže“ tretiranu površinu čistom nekoliko mjeseci.
Osim rezidualnih pripravaka opravdano je koristiti i totalne (sistemične/folijarne) herbicide primjenom u trake (redove). Većina ovih herbicida sadrži glifosat, a razlikuju se po komercijalnim imenima. Važno je napomenuti da se primjene nisko uz niski tlak i krupnim kapljicama radi smanjene mogućnosti zanošenja na mlade listiće.

Prilikom primjene pripravaka vodite računa o pravilnoj potrošnji škropiva po jedinici površine.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida - NN 142/12).

Opširnije: Preporuka za zaštitu vinove loze...